BF blev etableret i 1903 og har som Danmarks ældste uafhængige børnerettighedsorganisation gennem 117 år arbejdet for at forbedre forholdene for børn og unge i sårbare og udsatte positioner i Danmark. Vi er en demokratisk og upartisk paraplyorganisation for i alt 19 lands- eller landsdelsdækkende medlemsorganisationer, der til sammen arbejder med og for over 100.000 børn og unge i Danmark.

Vores vision er et Danmark uden fattigdom for børn og unge, hvor retten til deltagelse, selvbestemmelse, sundhed, udvikling, tryghed og uddannelse er realiseret.

10.871 kr.
Indsamlet


3
Indsamlinger

10
Donationer