Burma/Myanmar: En fremtid for hele lokalsamfundet
Mission Øst har oprettet dette projekt

Hjælp eleverne på COME-skolen og bønder i det nærliggende samfund i at få undervisning i bearbejdning af jorden og beplantning, undervisning i produktion og anvendelse af biogødning. Når den basale ernæring er på plads, er eleverne i stand til at lære og udvikle sig, således at de kan bringe det sårbare samfund ud af fattigdom og bekæmpe den vedvarende sult, de gennemlever.

Mara-folket bor i et bjergrigt område, hvor knaphed på mad og vand er et kronisk og tilbagevendende problem. Fødevarer kommer primært fra eget landbrug, men som følge af ringe nedbør i sommerperioden fra november til maj, er underernæring et udbredt problem.

Familier prioriterer ikke børnenes undervisning, og det er i denne kontekst, at kostskolen COME kæmper for at tilbyde børn uddannelse. Det er nødvendigt for skolen at være i stand til at brødføde børnene, så de har mulighed for at uddanne sig til at blive de fremtidige ledere, der kan sikre Mara-folkets fremtid.

500 kr.
Indsamlet


0
Indsamlinger

1
Donationer