Lukashuset - Aktiviteter for indlagte børn, unge, søskende og forældre
Lukashuset - Børne- og ungehospice har oprettet dette projekt

Lukashuset - Aktiviteter for indlagte børn, unge, søskende og forældre

Når børn og unge får en livstruende sygdom, er det hele familien, der bliver ramt. I Lukashuset er det derfor både børn og unge med livstruende sygdom og deres familier, der tilbydes lindring og aflastning.

Det centrale begreb i Lukashuset er livskvalitet, og et ophold har til hensigt at støtte, aflaste og lindre de enkelte familiemedlemmer, så de bedre mestrer hverdagen med livstruende sygdom i familien.

I Lukashuset tilbydes en tværfaglig, specialiseret palliativ indsats. Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt samarbejde af sygeplejersker, overlæger i pædiatri, overlæge i palliation, fysioterapeut, pædagog, psykolog, præst, socialrådgiver, huskunstner, hospitalsklovn og frivillige.

Støtte gennem Bettenow til Lukashuset går til aktiviteter for familierne under indlæggelse fx hyggearrangementer, ture ud af huset og lign.

900 kr.
Indsamlet


1
Indsamlinger

7
Donationer