Vilkår og betingelser

Siste oppdatering den 04/05/2018

BetterNow WorldWide ApS driver nettstedet www.betternow.org, en plattformer for pengeinnsamling tilgjengelig til registrerte veldedige organisasjoner.

BetterNow WorldWide ApS er registrert under CVR/SE nummer 34205566 med registrert kontor i: Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, Danmark. Som en korporasjon er BetterNow WorldWide ApS regjert av Dansk lov.

Disse vilkårene og betingelsene gjelder www.betternow.org stedet, alle under-domener, alle programmer eller API integreringer vi tilbyr og alle andre nettsteder vi eier eller driver som inkluderer en lenke til denne erklæringen.

De gjeldende vilkårene og betingelsene skal gjelde alt bruk av stedet av en pengeinnsamler, bruker, veldedig organisasjon eller giver (vennligst se definisjonene nedenfor).

Alt besøk eller bruk av stedet uttrykker godkjennelse av de siste versjonene av vilkårene og betingelsene for bruk, personvern-policyer eller andre vilkår og betingelser som gjelder for bruken av stedet.

Om du ikke ønsker å bruke nettstedet i henhold med vilkårene skal du øyeblikkelig avbryte bruken av nettstedet.

Alle individer som besøker eller bruker stedet på vegne av en enhet, og vil med dette garantere at individet har tillatelse til å godta vilkårene på vegne av enheten.

BetterNow påtar seg intet ansvar for handlinger foretatt av parter som unnlater å oppfylle disse betingelsene eller unnlatelse av å overholde vilkårene og betingelsene og kan ikke holdes ansvarlig for slike handlinger eller unnlatelser.

1. Definisjoner

Uttrykk brukt i dette dokumentet skal tolkes som følgende:
  • “Oss”, “vi” og “BetterNow” henviser til BetterNow Worldwide ApS.
  • “Siden” eller våre “tjenester” henviser til betternow.org sidenalle under-domener, alle programmer eller API integreringer vi tilbyr og alle andre nettsteder vi eier eller driver som inkluderer en lenke til denne erklæringen.
  • “Pengeinnsamler” henviser til en person eller enhet som oppretter en side for det formål å samle inn penger for en veldedig organisasjon.
  • “Veldedig organisasjon” henviser til en organisasjon som vil dra nytte av gaven.
  • “Giver” henviser til en person eller enhet som gir en gave til en veldedig organisasjon gjennom en pengeinnsamlingsside.
  • “Bruker” henviser til en person som besøker websiden eller Bruker relaterte tjenester

2. Aktivitetsbeskrivelse og tjenester forsynt

Vår tjeneste er overføringen av donasjoner innsamlet for en veldedighet, valgt av oppretteren av en pengeinnsamlingsside. For dette formål utvikler og opprettholder vi BetterNow nettstedet og alle relaterte tjenester.

- Opprettelse av pengeinnsamlingsside:

Alle kan bli en pengeinnsamler, ved å opprette en pengeinnsamlingsside. Når du har valgt et prosjekt oppretter du din personlige pengeinnsamlingsside, med tekst, bilde/video, et mål for hvor mye du ønsker å samle inn, og en dato for når pengeinnsamlingen slutter. Når du er klar, deler du pengeinnsamlingssiden med andre, og de kan støtte din pengeinnsamlingsside med donasjoner for prosjektet du har valgt. Du kan alltid endre teksten, bilder/videoer, mål og sluttdato for pengeinnsamlingssiden din.

- Donasjoner gjennom BetterNow:

Når du donerer til en pengeinnsamlingsside er donasjonen din sendt direkte til den veldedige organisasjonen som pengeinnsamleren har valgt og som er vist på pengeinnsamlingssiden.

Din donasjon til til en veldedig organisasjon er underlagt organisasjonens egne vilkår. Alle donasjoner gjøres mellom deg og den veldedige organisasjonen. BetterNow sørger bare for at det er mulig for deg å donere til dden veldedige organisasjonen. BetterNow kan ikke opptre uavhengig av organisasjonen og beslutte om en donasjon skal refunderes eller ikke. Det er bare den veldedige organisasjonen du har donert til som kan bestemme det.

Donasjoner betales direkte til den veldedige organisasjonen, og BetterNow har ikke på noe tidspunkt tilgang til disse midlene.

E-posten du mottar direkte etter donasjonen din er ansett som en bekreftelse på donasjonen. Du kan, i tillegg, kreve en kvittering etter donasjonen din er foretatt. For å spørre om en kvittering, skriv til support@betternow.org. Skattemessige konsekvenser for donasjoner til en veldedig organisasjon vil variere fra land til land, og som en giver bør du rådføre deg med de relevante myndighetene i din egen rettskrets for veiledning om dette.

3. Brukermateriale

All kommunikasjon eller materiale som du overfører til denne siden eller til oss, hvorvidt via elektronisk post eller andre måter, uansett formål, vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-eiendommelig.

Selv om du har alle rettigheter til denne typen kommunikasjon eller materiell, gir du oss en ikke-eksklusiv, innbetalt, evig og verdensomspennende rett til å kopiere, dele, fremvise, publisere, oversette, tilpasse, endre eller på annen måte bruke dette materiellet. Du gir oss bare denne retten i forbindelse med innsamlingsplattformen og tilhørende tjenester, samt i markedsføringen av disse. Dette kan for eksempel være skjermdumper av din innsamlingsside brukt i en casestudie som markedsfører våre tjenester og vår plattform. Du gir oss retten til å gjøre dette uansett form eller medier vi velger å bruke det i.

Vennligst ikke send konfidensiell eller eiendommelig informasjon til oss om vi ikke har et felles skriftlig samtykke.

Videre representerer og garantere du at:

- Du eier materialene og informasjonen oppført av deg på eller gjennom BetterNow websiden og tjenestene eller på annen måte har rettigheten til å gi lisensen fremstilt i dette avsnittet

- Oppføringen av dine materialer og informasjon på eller gjennom BetterNow websiden og tjenestene krenker ikke personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, opphavsrett, kontraktrettigheter, morale rettigheter, immaterielle rettigheter eller andre rettigheter for noen person. Du samtykker i å betale for alle honorarer, avgifter og andre penger tilgodehavende til en person på grunn av innholdet oppført av deg eller gjennom siden.

Vi påtar oss ikke noe ansvar for å overvåke ubehørig innhold eller oppførsel. Om vi velger, etter eget skjønn, å overvåke siden vi vil likevel ikke påta oss noe ansvar for innholdet, ingen forpliktelse til å modifisere eller fjerne ubehørig innhold og ikke noe ansvar for oppførselen for brukeren som sender inn slikt innhold. Vi foretar ingen garantier, uttrykkelig eller påstått, om innholdet eller nøyaktigheten og påliteligheten av noen informasjon som du overfører til andre Brukere.

Vi kan videre ikke garantere identiteten for noen Brukere med hvem du kommuniserer mens du bruker denne siden. I tillegg kan ikke BetterNow garantere autentisiteten av data forsynt av Brukere om seg selv eller forhold de kan beskrive.

Fordi personlige standarder varierer og individer noen ganger velger å ikke være i samsvar med våre policyer og praksiser kan du bli utsatt for innhold som du kan finne støtende eller forkastelig. Du kan kontakte støtte på support@betternow.org for å fortelle oss om innholdet som du finner støtende.

4. Validering av veldedige organisasjoner på BetterNow

Vi aksepterer kun veldedige organisasjoner som kan valideres gjennom lokale myndigheter eller gjennom etablerte og troverdige upartiske organisasjoner. Vi har en strengt håndhevet kode for hva en veldedighet er, som varierer fra land til land, for å se en fullstendig beskrivelse av dette, rådfør deg med vår “Policy for anerkjennelse av veldedighet”.

BetterNow har ingen mulighet til å overvåke organisasjonens faktiske bruk av donasjonen. Derfor bør du kun samle inn penger og donere til en organisasjon du stoler på.

Om ikke annet er spesifikt indikert vil ikke BetterNow godkjenne og har ingen tilknytning til noen av organisasjonene nevnt oppført i, beskrevet eller lenket til via BetterNow siden, og foretar ingen representasjoner eller garantier med hensyn til disse organisasjonene.

5. Varemerke og copyright

Navnet BetterNow, den assosierte logoen ogwww.betternow.org er eid av Betternow Worldwide ApS og må ikke brukes av andre uten samtykke fra Betternow Worldwide ApS.

Alt innhold på www.betternow.org er eid av Betternow Worldwide ApS og må ikke brukes eller kopieres av andre uten samtykke fra Betternow Worldwide ApS. Du kan imidlertid kopiere teksten for din egen ikke-kommersielle bruk.

Alle logoer og bilder som lastes opp av en veldedighetsorganisasjon tilhører den organisasjonen. Som bruker er du under ingen omstendigheter tillatt å bruke eller kopiere innholdet uten tillatelse fra organisasjonen som eier det. Om du ønsker å kopiere eller bruke materiale lastet opp av en organisasjon må du skaffe tillatelse. For å søke om tillatelse sender du en e-post til support@betternow.org.

6.Krenkelse på copyright

6.1 Vi respekterer den immaterielle eiendommen for andre og vi krever at du gjør det samme. Om du eller noen bruker av denne siden tror dets copyright, varemerke eller andre eiendomsrettigheter er krenket av en oppføring på denne siden, skal du eller brukeren sende en meddelelse til oss.

6.2 For å være effektiv må en meddelelse inkludere:

- En fysisk eller elektronisk signatur for en person autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er angivelig krenket;
- Identifikasjon av copyright arbeidet som er ansett for å være krenket;
- Informasjon slik at vi kan kontakte den klagende parten, slik som en e-post, adresse, eller telefonnummer på hvilket den klagende parten kan nås;
- Identifikasjon av materiale som er ansett for å være krenket og som skal fjernes;
- En erklæring om at den klagende parten har god tro at bruken av materialet ikke er autorisert av copyright eieren, agenten eller loven;
- En erklæring om at informasjonen i meddelelsen er nøyaktig og, under straff for mened, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

Send meddelelsen til: support@betternow.org

7. Forbudt aktivitet

7.1 Du samtykker i å handle på en ansvarlig og rettmessig måte når du bruker denne siden. Du skal være i samsvar med alle gjeldende lover, reguleringer og regler. Du kan ikke bruke tjenesten for BetterNow for noen ulovlige formål, for lovovertredelser eller kriminalitet under lovene i enhver jurisdiksjon til hvilket tilgang er oppnådd gjennom websiden, eller på en måte som sannsynligvis til forårsake skade til en annen individ.

7.2 Du samtykker i å ikke bruke tjenestene og websidene for BetterNow for det følgende:

- Oppføre innhold som er støtende og forfremmer rasisme, bigotteri, hat eller skade av noe slag mot en gruppe eller individ;

- Oppføre innhold som inneholder vold, eller støtende tema eller inneholder en lenke til en pornografisk side;

- Oppføre eller forfremme informasjon som du vet er falsk eller villedende eller forfremmer ulovlige aktiviteter eller oppførsel som er truende, uanstendig, ærekrenkende eller injurierende;

- Representere en person eller enhet;

-Bruk av tjenestene for BetterNow for noe ulovlig formål, kriminell eller skadevoldende aktivitet, inkludert men ikke begrenset til barnepornografi, svindel, heleri, trakassering, forfølgelse, utsendelse av massepost, spimming, sende virus eller andre skadelige filer, krenkelse på copyright, krenkelse på patent eller tyveri av handelshemmeligheter;

- Opplasting, display på websiden eller bruk i forbindelse med websiden materialer som krenker copyright, andre immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter for en tredjepart eller som på andre måter kan gjøre BetterNow ansvarlig for utbetaling av skader til en tredjepart;

- Laste opp, postere, sende e-post, overføre eller på andre måter gjøre oppfordret eller uautorisert annonsering, reklamematerialer, søppelpost, spam, kjedebrev, pyramidsystem eller andre former tilgjengelig;

-Utføre lotterier og andre spilleaktiviteter når disse er i konflikt med lokale lover;

- Skjule opprinnelsen av kommunikasjon overført gjennom denne websiden;

-Blande seg inn i tjenestene fra BetterNow eller servere eller nettverk koplet til denne websiden og/eller andre tjenester fra BetterNow, eller nekte å adlyde alle krav, prosedyrer, policyer eller reguleringer for nettverk koplet til denne websiden og/eller andre tjenester fra BetterNow;

Vi forbeholder oss rettigheten til å etterforske og ta behørig juridisk handling mot noen som, i vår mening, krenker denne provisjonen, inkludert, uten begrensning, rapportering av deg til behørige myndigheter ansvarlige for lov og orden.

7.3Innbyggere i en stat eller jurisdiksjon i hvilket et aspekt av BetterNow siden og tjenestene er i konflikt med lokale lover er ikke berettiget til å bruke BetterNow websiden og relaterte tjenester. BetterNow foretar alle rimelige forsøk for å påse at vår tjeneste er i samsvar med alle lokale lover som er oppmerksomme på, men du er ansvarlig for å sikre at du er i samsvar med dine lokale lover.

8. Pengeinnsamlerens bruk av tjenester

8.1 Innhold publisert av brukere

Ved å bruke BetterNow er brukere oppmerksom på at BetterNow avslått alt ansvar angående innholdet publisert på siden av brukerne. Derfor er brukerne ansvarlige for innholdet de produserer på siden.

Innholdet publisert av brukerne skal ikke skade speilbildet av de veldedige organisasjonene og/eller BetterNow. I tilfeller hvor brukere skader speilbildet for veldedige organisasjoner og/eller BetterNow vil de bli holdt ansvarlige og vil godtgjøre BetterNow for tap, bøter eller fordommer som oppstår fra innholdet publisert av brukeren.

Alt innhold som skader speilbildet for BetterNow og/eller de veldedige organisasjonene vil bli fjernet uten varsel og ansvar.

8.2 Sikkerhet og passord

Du er alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten av ditt passord og konto og for alle erklæringer foretatt og handlinger eller utelukkelser som oppstår gjennom bruken av ditt passord og konto, inkludert e-poster sendt og pådratte beløp.
Derfor må du utføre visse tiltak for å påse at ingen andre får tilgang til ditt passord og konto. Vårt personale vil aldri spørre deg om ditt passord.
Du kan ikke overføre eller dele din konto med noen, og forbeholder oss rettigheten til å øyeblikkelig kansellere din konto i tilfelle av uautorisert overføring eller deling derav.

9. Avgifter

Veldedigheten betaler oss en abonnementsavgift og/eller en transaksjonsavgift for å bruke siden. Flertallet av veldedighetsorganisasjonene betaler BetterNow et gebyr på mellom 5% og 7,5% av det de samler inn gjennom nettstedet. Veldedighetsorganisasjonene som også abonnerer på andre BetterNow-produkter som for eksempel våre 'white label' løsninger, blir belastet et månedlig gebyr på mellom 1% og 5% av donasjonene som blir samlet inn gjennom nettstedet. Prisene til BetterNow kan studeres i detalj på vår side betalingsside.

Gebyrene for betalingsbehandlingen skal dekkes av veldedighetsorganisasjonene. Gebyr for betalingshåndtering varierer avhengig av betalingstype og kan være på alt fra 1,1 % til 3 %. Føl deg fri til å kontakte oss på support@betternow.org hvis du har spørsmål om gebyrene.

Alle veldedighetsorganisasjonene har en skriftlig serviceavtale med BetterNow og har selvfølgelig frivillig valgt å bruke våre tjenester.

BetterNow bruker inntektene til å drifte, vedlikeholde, finansiere og utvikle dette nettstedet og nye produkter for veldedighetsorganisasjonene. Vårt mål er å skape en mer gavmild verden ved å gjøre veldedighetsorganisasjonene i stand til å samle inn så mye som mulig til lavest mulig kostnader.

10. Sikkerhet ved donering gjennom BetterNow

Kredittkortdata er håndtert av leverandøre som er blant de ledende leverandører av nettbaserte betalinger i verden. Vår løsning oppfyller PCI standard og all kommunikasjon om penger og kortdata er kryptert.

11. Garantier og Ansvar

11.1 Du er alene ansvarlig for å forsyne, til egen bekostning, alt utstyr nødvendig for å bruke tjenestene, inkludert en datamaskin og modem; og din egen Internett tilgang.

11.2 Du forstår og samtykker i at midlertidige forstyrrelser av tjenestene kan oppstå som normale hendelser. Du forstår videre og samtykker i at vi har ingen kontroll over tredjepartsnettverk du kan få tilgang til mens du bruker denne siden, og derfor er forsinkelser og forstyrrelser av andre nettverksoverføringer fullstendig utenfor vår kontroll.

11.3 BetterNow’s ansvar er begrenset til tjenestene forsynt av BetterNow. BetterNow kan ikke holdes ansvarlig for noe indirekte tap eller skade som kan resultere fra bruken av BetterNows tjenester og spesielt tap relatert til forventet omsetning eller profitt, merkeimage, kunder, datautstyr eller programvare, rykte, goodwill eller annen formue eller immateriell eiendom.

11.4 Denne siden kan lenke deg til andre sider på Internett eller inkludere referanser til informasjon, dokumenter, programvare, materialer og/eller tjenester forsynt av andre parter. Disse sidene kan inneholde informasjon eller materiale som noen kan finne upassende eller støtende.

Disse andre sidene og partene er ikke under vår kontroll og vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten, samsvar med copyright, legalitet, anstendighet, eller annet aspekt av innholdet på slike sider, og heller er vi ikke ansvarlige for feil eller utelatelser i noen referanser til andre parter eller deres produkter og tjenester. Inklusjonen av en slik lenke eller referanse er kun forsynt som en anvendelighet og uttrykker ikke en godkjennelse av, eller forbindelse med, siden eller parten av oss, eller noen garanti, hvorvidt uttrykkelig eller påstått.

11.5 BetterNow kan ikke holdes ansvarlig for noen informasjon, bekreftelse eller erklæring foretatt på siden av pengeinnsamlere, givere, veldedige organisasjoner eller brukere.

11.6 Unntatt forpliktelser foretatt i de aktuelle vilkårene og betingelsene eller i annen skriftlig avtale kan ikke BetterNow holdes ansvarlig for noen pengeinnsamler, giver, veldedig organisasjon eller bruker.

11.7 BetterNow vil gjøre sitt beste for å sikre at de veldedige organisasjonene registrert er i samsvar med lovene i deres registrerte land. Ikke desto mindre kan ikke BetterNow holdes ansvarlig for sannferdigheten, naturen eller integriteten av den veldedige organisasjonen som samler inn penger gjennom BetterNow tjenester.

11.8 BetterNow handler som en serviceleverandør og som således kan ikke holdes ansvarlig for falsk informasjon offentliggjort av veldedige organisasjoner.

12. Felles klausuler

12.1 Delvis ugyldighet

Ugyldigheten eller ugjennomførligheten av en klausul eller underklausul for disse vilkårene og betingelsene skal ikke påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av andre klausuler eller underklausuler for disse vilkårene og betingelsene, som skal forbli i fullstendig virkning.

12.2 Regjerende lov

Disse vilkårene og betingelsene skal regjeres av loven in Danmark.

12.3 Jurisdiksjonsklausul

Om en tvist oppstår fra eller relatert til disse Vilkårene og Betingelsene vil den relevante Danske rett være den eneste kompetente myndighet til å høre saken.

12.4 Endring til vilkårene og betingelsene

Vi forbeholder oss rettigheten til å endre disse vilkårene for bruk fra tid til annen uten forvarsel til deg. Alle endringer vil være gyldig omgående. Du anerkjenner og samtykker i at det er ditt ansvar å se over denne siden og disse vilkårene for bruk periodisk og være oppmerksom på eventuelle modifiseringer. Din fortsatte bruk av denne siden etter slike modifiseringer vil være din anerkjennelse på de modifiserte vilkårene for bruk og samtykke i å være bundet av de modifiserte vilkårene for bruk.

12.5 Oppsigelse og inaktivering

Du samtykker i at vi kan, med eller uten årsak og/eller forvarsel, si opp din BetterNow konto og din tilgang til siden.

Uten begrensning til det foregående vil det følgende lede til oppsigelse av bruk av siden:

- Brudd eller krenkelser av disse Vilkårene for bruk eller andre innlemmede BetterNow avtaler eller retningslinjer; 

- Forespørsler av politi eller andre statlige byråer;

-En forespørsel av deg;

- Uforventede tekniske problemer eller problemer;  

- Forlengede perioder med inaktivitet;

Videre samtykker du i at all oppsigelse skal gjøres etter eget skjønn og vi skal ikke være ansvarlige overfor deg, heller ikke en tredjepart, for oppsigelsen av din konto eller tilgang ti siden. Oppsigelsen av din konto vil inkludere inaktivering av en eventuell pengeinnsamlingsside forbundet med kontoen. Om problemene som gjorde at vi sa opp kontoen din er løst kan kontoen og en eventuell pengeinnsamling forbundet med den bli reaktivert.

En Pengeinnsamler kan også når som helst inaktivere eller slette hennes/hans pengeinnsamlingsside.