Personvernspolise

Nettstedet https://dk.betternow.org og innsamlingsplattformen for veldedighetsorganisasjoner på dette nettstedet er levert og administrert av BetterNow WorldWide ApS (heretter kalt «oss», «vi») Du kan lese mer om denne nettsiden og BetterNow her..

Nettstedet lar deg gi donasjoner til veldedighetsorganisasjoner gjennom innsamlingsplattformen BetterNow.

All personlig opplysninger du spesifikt gir når du donerer til en veldedighet behandles av veldedigheten du velger å gi til, i deres rolle som behandlingsansvarlig og i samsvar med den valgte veldedighets personvernregler som er knyttet til når du donerer. BetterNow er ‘bare’ databehandler i dette tilfellet.

Når du registrerer en bruker på nettstedet https://dk.betternow.org for å publisere og administrere din egen innsamling eller lag, behandler BetterNow din personlige opplysninger i vår rolle som behandlingsansvarlig.

Vi tar behandling av dine personlige opplysninger seriøst. Vi behandler dine personlige opplysninger i samsvar med retningslinjene for personvern og personopplysninger (heretter kalt «Personvernregler»).

I det følgende dokumentet vil vi informere deg om dine rettigheter som registrert bruker hos oss og hvordan vi behandler og beskytter din personlige informasjon. Vi anbefaler at du lagrer disse retningslinjene lokalt på din datamaskin.

Grunnlaget for måten vi behandler dine personlige opplysninger er å inngå en avtale med deg hvor vi gir deg tilgang til vår pengeinnsamling plattform.

1. Personlig informasjon vi samler inn

1.1. Når du oppretter en profil og registrerer deg på vår nettside, samler vi inn følgende personlige opplysninger om deg:
  • Ditt fornavn og etternavn.
  • Ditt passord.
  • Din e-post adresse.
  • Ditt telefonnummer.
  • Hvis brukeren din er administrator for en veldedeighetsprofil, samler vi også inn din tittel og informasjon om ditt arbeid.
  • Hvis du donerer til norsk eller dansk veldedighet, kan du også velge å gi oss informasjon om dine skatteopplysninger/personnummer for at du skal kunne få et skattefradrag.
  • Vi lagrer også data om din bruk og aktiviteter på hjemmesiden, for eksempel din donasjons-historikk, nåværende og tidligere innsamlingssider, hendelser du har deltatt i og andre handlinger på nettstedet.
Vi er databehandlingsansvarlig for personopplysninger. Vi er også den behandlingsansvarlige for overføring av denne personlige informasjonen til vår databehandler, jfr Seksjon 3.

1.2. Du kan frivillig velge å knytte ytterligere informasjon til din profil, for eksempel fødselsdato og adresse. Denne informasjonen behandles med tanke på deg og din integritet, og du har kontroll over den ekstra personlige informasjonen vi har om deg.

2. Bruk av dine personlige opplysninger

2.1. Formålet med å samle dine personlige opplysninger er å styre din bruk av vår innsamlings-plattform, inkludert å gi deg støtte, sende deg kvitteringer på donasjoner, forbedre nettstedet og våre tjenester (heretter kalt «Formålet»).

2.2. Vi deler dine personlige opplysninger til organisasjonene som du lager innsamlingssider for, eller som du donerer penger til.

2.3. Vi bruker bare personopplysninger om deg som er relevante og nødvendige for å oppfylle formålet. Det samme gjelder mengden av personlig informasjon som vi samler inn.

2.4. Vi bruker ikke dine personopplysninger med mindre det nye formålet er klart forenlig med det opprinnelige formålet, eller hvis du tidligere har gitt ditt samtykke.

2.5. For å sikre kvaliteten på dine personlige opplysninger, har vi innført interne regler og prosedyrer for å sjekke og oppdatere din personlige informasjon.

2.5.1. Vi er imidlertid avhengig av at din personlige informasjon er korrekt og oppdatert. Derfor ber vi deg om å informere oss om eventuelle relevante endringer relatert til det. Du kan bruke kontaktinformasjonen i seksjon 7 for å informere oss om endringene dine.

3. Lagring av dine personlige opplysninger

3.1. Din personlige informasjon er lagret hos - en av oss - utvalgte eksterne selskaper (Heretter kalt «Databehandleren»). Vi bruker Databehandlere i EU og i USA. Du samtykker til at vi bruker databehandlere i usikre tredjestater som USA, forutsatt at det er et juridisk rammeverk som regulerer overføring av dine personopplysninger og sikrer tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene.

3.2. Databehandleren fungerer utelukkende som en databehandler i forhold til den personlige informasjonen som vi er datastyrere for.

3.3. Databehandleren behandler kun data i henhold til instruksjonene fra oss.

3.4. Vi sørger for at databehandleren har tatt de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger mot at dine personlige opplysninger blir utilsiktet eller ulovlig ødelagt, tapt eller svekket, og uten din kunnskap skal kunne misbrukes eller på annen måte behandlet i strid med gjeldende og relevant lovgivning på behandling av personlig informasjon.

4. Sikkerhet av behandlingen av dine personlige opplysninger

4.1. Vi vil sørge for at vi i tillegg til ovennevnte og generelt har hensiktsmessige sikkerhetsrutiner.

4.2. Vi har interne regler for informasjonssikkerhet som inneholder instruksjoner som sikrer at bare de av våre ansatte som har et faktisk formål, har tilgang til og kan ta del av dine personlige opplysninger.

4.3. Vi har tatt alle nødvendige tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap eller skade, og mot avsløring, misbruk eller at de på annen måte blir behandlet i strid med reglene om behandling av personopplysninger.

4.4 Du kan lese mer om våre sikkerhetsrutiner og retningslinjer her: https://signup.betternow.org/nb/security

5. Sletting av dine personlige opplysninger

5.1. Vi beholder bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet, oppfyllelse av lovpålagte krav eller et krav i henhold til en avtale med våre kunder. Vi lagrer også personlige data til statistisk bruk og disse personlige data blir brukt i en enkel og anonym database for statistisk analyse.

5.2. Personopplysninger du har oppgitt i forbindelse med opprettelsen av en innsamlingside, blir slettet innen 12 måneder etter at innsamlingsiden er slettet.

5.3. Hvis du har donert penger via en innsamlingside, blir dine personlige opplysninger slettet fra vår database tidligst 6 måneder etter at innsamlingssiden er slettet og senest 2 år etter at innsamlingssiden er slettet. Hvis du har donert, men ikke via en innsamlingsside, blir dine personlige opplysninge slettet tidligst etter 6 måneder og senest etter 2 år. Veldedighetsorganisasjonen kan oppbevare dine personlige data lenger, se personvernreglene deres.

5.4. I tilfeller der du har oppgitt ditt fødselsnummer/organisasjonsnummer, for å få skattefradrag, vil dette bli slettet umiddelbart etter skattemyndighetens siste frist for rapportering av skattefradrag.

6. Dine rettigheter

6.1. Du har rett til når som helst å få vite hvilken personlig informasjon vi har samlet inn og hvilke vi beholder og behandler om deg.

6.2. Du kan når som helst kreve endringer, ha innvending eller kreve begrenset behandling av dine personlige opplysninger.

6.3. Du kan når som helst slette all din personlige informasjon. Klikk på den røde knappen merket "Slett kontoen min" fra profilsiden din.

6.4. Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personlige opplysninger, kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Kjøbenhavn K. Tlf: +45 33 19 32 00 eller på e-post: dt@datatilsynet.dk

7. Datakontroller

7.1. Din personlige informasjon blir samlet inn og behandlet av:

BetterNow WorldWide ApS
CVR: 34205566
Danneskjold-Samsøes Allé 41
1434 Copenhagen K

7.2 Hvis du har spørsmål angående vår personvern-policy og behandling av personlig informasjon, vennligst kontakt oss på privacy@betternow.org