1

Velg hvilket prosjekt du vil støtte

2

Velg type innsamling

3

Gjør din innsamling personlig

4

Publiser din innsamling

Støt Naturen

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningen adgang til naturområder. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden, og som vi alle sammen kan opleve og få glæde af.

Velg prosjekt Les mer...

Rent drikkevand

I Danmark drikker vi vand fra hanen, som kommer fra grundvandet. Hjælp med at bevare vores grundvand.Alle indsamlede midler vil vi bruge til at: - Fremme bæredygtig indvinding af vand- Øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet- Fremme økologisk landbrug, som ikke bruger sprøjtegift- Forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand- Forbyde brug af sprøjtegift i områder, hvor drikkevandet dannes og hentes op- Øge budgetterne til at rense forurenede grunde, før de forurener grundvandet

Velg prosjekt Les mer...