SOS Borneo
Red Orangutangen está detrás de este proyecto

SOS Borneo

Borneos orangutanger kan ikke overleve uden regnskove. Derfor har Red Orangutangen lanceret et skovprogram, SOS Borneo, som kæmper for at bevare og genskabe orangutangernes naturlige hjem på Borneo.

Borneos regnskove er hjem for et enestående plante- og dyreliv. Over 200 forskellige pattedyr og 420 forskellige fuglearter lever på øen, og på 1.12 hektar regnskov findes op til 264 forskellige træarter. Dertil kommer, at mange af øens plante- og dyrearter kun findes i Borneos regnskove, og det er derfor vigtigt at sikre, at regnskovene bliver bevaret.

Desværre er Borneo også et af de steder i verden, hvor skovene bliver ryddet hurtigst. Indtil nu er cirka halvdelen af øens regnskove blevet ryddet, og alene i det sidste årti, er et regnskovsområde på størrelse med halvdelen af England forsvundet.

Derfor kræver det handling nu, hvis fremtidens generationer af mennesker og dyr fortsat skal kunne nyde godt af Borneos unikke artsrigdom.

Hvad går SOS Borneo ud på?
SOS Borneo fokuserer på tre indsatsområder for at bevare Borneos regnskove:
- Genplantning af regnskov
- Bevarelse og beskyttelse af eksisterende skovområder
- Genetablering af skov

Ved at fokusere på disse områder, vil SOS Borneo have en helhedsorienteret tilgang til skovbevarelse, som er med til at sikre, at der også i fremtiden vil være træer, som orangutangerne kan svinge sig rundt i.

17.450 kr.
Recaudado


3
Fundraisers

42
Donaciones