Our Haven: Støt udbredelsen af børnerettigheder i Nepal.
Red Barnet Ungdom está detrás de este proyecto

Our Haven: Støt udbredelsen af børnerettigheder i Nepal.

I Nepal er kastesystemet ulovligt. Alligevel er nogle af de mest udsatte børn stadig dem fra de laveste kaster. De diskrimineres for eksempel på restauranter, hos købmænd, i busser og i skolesystemet. Her dropper en stor del fra de laveste kaster hurtigt ud, særligt børn fra den allerlaveste kaldet Dalit.

Udover generel kastediskrimination lever mange nepalesiske børn i fattigdom. Deres liv bygges op omkring familiens interesser, de giftes hyppigt væk i en tidlig alder og tages ud af skolen for at hjælpe med hjemlige pligter. De afholdes fra at fortælle, hvad de mener. Det gør de voksne for dem.

Målet med vores projekt er at åbne 3 børneklubber, der kan skabe et trygt frirum der giver plads til både leg og læring om for eksempel børns rettigheder og ”life skills”. Vi rejste i februar 2013 til Nepal, hvor vi sammen med vores nepalesiske partnerorganisation besluttede at åbne børneklubberne i Dhanusha -området. ’Our Haven’ har modtaget en projektbevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der er finansieret af Udenrigsministeriet. Bevillingen er givet til et såkaldt pilotprojekt, som vil forløbe fra september 2013 til og med maj 2014.

DUF støtter ikke med midler til drift og materialer, men det er noget, der er nødvendigt for at børneklubberne kan stables endeligt på benene. Derfor søger vi om økonomisk støtte hos dig. Herefter håber vi at bruge vores erfaringer og midler fra pilotprojektet til at etablere et bæredygtigt, vedvarende projekt.

NB: D. 15/11 2013 nåede vi vores første delmål som lød på 20.000 kr, hvilket gør at vi har fået råd til blandt andet vandfiltre – og dunke, måtter, legetøj, husleje osv. Dermed har vi nu økonomi til de basale nødvendigheder. Nu vil fokus og støtte gå til flere aktiviteter og materialer i klubberne. Tak for støtten!

28.200 kr.
Recaudado


0
Fundraisers

16
Donaciones