BØRNELUNGEFONDEN HAR AKUT BRUG FOR DIN HJÆLP!
Børnelungefonden está detrás de este proyecto

Børnelungefonden skal, ligesom alle andre fonde, inden 1. oktober 2016 samle 100 donationer ind à minimum 200 kr. for at blive godkendt som fradragsberettiget. Bliver fonden godkendt som fradragsberettiget, kan du og andre fortsat trække donationer til Børnelungefonden fra i skat.

Er du én af de 100?
Vil du hjælpe lungesyge børn og deres familier til et bedre liv? Vær med til at få Børnelungefonden godkendt! Donér minimum 200 kr. Del budskabet og hjælp os med at finde de andre 99!

Hvad er Børnelungefonden?
Børnelungefonden støtter forskning, aktiviteter og information til lungesyge børn og deres familier.

Desværre er raske lunger ikke en selvfølge for alle. Lungesygdomme rammer tusindvis af børn. Diagnoserne er forskelligartede, og mange af lungelidelserne er svære at behandle. Børnene har mange hospitalsbesøg og indlæggelser, fravær fra institution og skole – og isolation kan være uundgåeligt på grund af den store risiko for infektioner.

Børneastma er den hyppigst forekommende sygdom hos børn og årsag til flest akutte indlæggelser på børneafdelinger i Danmark. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn er ramt.

Børnelungefonden modtager ingen støtte fra det offentlige. Derfor er fonden afhængig af private bidragsydere, arv og sponsorer.

Børnelungerne bliver overset
Der mangler forskning i og viden om børns lungesygdomme, som desværre har været et forsømt område i mange år.
Hjælp lungesyge børn og deres familier.

Læs mere om Børnelungefonden her: https://www.lunge.dk/boernelungefonden

33.350 kr.
Recaudado


2
Fundraisers

119
Donaciones