1

Elige un proyecto

2

Elige el tipo de iniciativa

3

Personaliza tu iniciativa

4

Publica tu iniciativa

Our Haven: Støt udbredelsen af børnerettigheder i Nepal.

I Nepal er kastesystemet ulovligt. Alligevel er nogle af de mest udsatte børn stadig dem fra de laveste kaster. De diskrimineres for eksempel på restauranter, hos købmænd, i busser og i skolesystemet. Her dropper en stor del fra de laveste kaster hurtigt ud, særligt børn fra den allerlaveste kaldet Dalit.Udover generel kastediskrimination lever mange nepalesiske børn i fattigdom. Deres liv bygges op omkring familiens interesser, de giftes hyppigt væk i en tidlig alder og tages ud af skolen for at hjælpe med hjemlige pligter. De afholdes fra at fortælle, hvad de mener. Det gør de voksne for dem.Målet med vores projekt er at åbne 3 børneklubber, der kan skabe et trygt frirum der giver plads til både leg og læring om for eksempel børns rettigheder og ”life skills”. Vi rejste i februar 2013 til Nepal, hvor vi sammen med vores nepalesiske partnerorganisation besluttede at åbne børneklubberne i Dhanusha -området. ’Our Haven’ har modtaget en projektbevilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der er finansieret af Udenrigsministeriet. Bevillingen er givet til et såkaldt pilotprojekt, som vil forløbe fra september 2013 til og med maj 2014.DUF støtter ikke med midler til drift og materialer, men det er noget, der er nødvendigt for at børneklubberne kan stables endeligt på benene. Derfor søger vi om økonomisk støtte hos dig. Herefter håber vi at bruge vores erfaringer og midler fra pilotprojektet til at etablere et bæredygtigt, vedvarende projekt. NB: D. 15/11 2013 nåede vi vores første delmål som lød på 20.000 kr, hvilket gør at vi har fået råd til blandt andet vandfiltre – og dunke, måtter, legetøj, husleje osv. Dermed har vi nu økonomi til de basale nødvendigheder. Nu vil fokus og støtte gå til flere aktiviteter og materialer i klubberne. Tak for støtten!

Elige este proyecto Leer más...

Gå hjem- nyt hjem

Støt Red Barnet Ungdoms aktiviteter ved at støtte Pernille og Rikke på deres rejse på fods fra Padborg til Jelling Asylcenter. Turen skal sætte fokus på flygtninges rejse gennem Danmark i 2015, hvor en masse flygtninge- og flygtningebørn gik op langs motorvejen for at nå Sverige. Turen fra Padborg til Jelling udgør dermed en lille del af den rejse som flygtningebørn gik tilbage i 2015.

Elige este proyecto Leer más...

Eventyrløbet - løb for eventyrlige oplevelser for asylbørn

Ved at løbe for Red Barnet Ungdom har du mulighed for at samle ind til arbejdet for at give børn på asylcentre en meningsgivende fritid. Som løber kan du oprette en indsamling ude til højre, og her kan du også donere et beløb til formålet.

Elige este proyecto Leer más...

Red Barnet ungdoms generelle arbejde

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.Red Barnet Ungdom er en organisation for unge mellem 15 og 30 år, som har et ønske om at gøre en indsats for at forbedre egen og andres hverdag.Red Barnet Ungdoms arbejde er bygget op om fire indsatsområder og om Børnekonventionens artikler der omhandler børn og unges ret til uddannelse, ret til fritid og ret til at blive hørt. Indsatsområder er asyl, antimobning, integration og international arbejde.Red Barnet Ungdom er en del af børn og unges hverdagsliv og med vores ung-med-ung eller ung-med-barn relationer, møder vi børn og unge der hvor de er: I boligområder, på asylcentre, i sportsklubber, i hjemmet, på skoler og i udlandet.Start en indsamling for at hjælpe arbejdet for børns rettigheder i Danmark og resten ar verdenen.

Elige este proyecto Leer más...