Osteoporoseforeningen arbejder for forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem.

Ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen lider ca. 550.000 danskere af osteoporose, også kaldet knogleskørhed. Kun 1/3 af disse er i dag diagnosticeret og i behandling.

Vores mission er at få gennemført en national handlingplan, så risikofaktorer, opsporing, forebyggelse og behandlingsmuligheder bliver alment accepteret og kendt i befolkningen.

28.896 kr.
Recaudado


1
Fundraisers

58
Donaciones