LøkkeFondens generelle arbejde
LøkkeFonden is behind this project

LøkkeFondens generelle arbejde

Statistikkerne viser, at drengene halter efter pigerne på en lang række parametre, når det kommer til skole og ungdomsuddannelse. Hvis man ikke får en uddannelse, er der stor risiko for, at man kommer til at stå uden for fællesskabet, og statistikkerne bekræfter desværre en overrepræsentation af drenge/mænd, der lever på kanten af samfundet.

Derfor har LøkkeFonden valgt at gøre en indsats for netop den af gruppe drenge, som er i risikozonen for ikke at få en uddannelse eller et arbejde - primært gennem to signaturprojekter; DrengeAkademiet og Challenge.

DrengeAkademiet
LøkkeFondens DrengeAkademi er en to ugers læ­ringscamp med en tilhørende obligatorisk etårig gruppementorordning. Indsatsen er målrettet 100 udfor­drede drenge fra hele lan­d­et, som er villige til at bruge to uger af deres sommerferie og det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.

På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser og et ne­gativt selvbillede til det bedre. Her bliver de en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mø­des med høje positive forventninger af voksne rollemodeller, der ser, vil - og ikke mindst - tror dem.

DrengeAkademiet markerer begyndelsen på en lang personlig læringsrejse, hvor det er indsatsen over længere tid, som virkelig tæller. De to ugers kickstart følges derfor op af et etårigt gruppementorforløb, hvor drengene støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.

Challenge
LøkkeFondens Challenge er et 16 ugers intensivt trænings- og udviklingsforløb med et opfølgende efter­værn, der har til formål at hjælpe udsatte drenge i alderen 16-25 år med at opnå en større tro på eget værd og potentiale samt at styrke deres fysi­ske såvel som men­tale sundhed, robusthed og handlekraft. Dette gør vi ved at stille drengene over for vores Challenge – at cykle 500 km på blot fem dage.

Igennem struktureret cykeltræning og målrettet mentalt arbejde med syv personlige karak­tertræk fra den positive psykologi opdager drengene ressourcer, de ikke vidste, de havde. De får større selvindsigt samt op­når en sundere livsstil og en mere struktureret hverdag, hvilket tilsammen styrker deres forudsætninger for at komme godt videre i et uddannelses- eller jobforløb.

Du kan hjælpe udfordrede drenge på kanten tilbage i fællesskabet ved at oprette din egen indsamling allerede i dag.

Tak!

You must allow all cookies to see this video.

7,570 kr.
Collected


2
Fundraisers

31
Donations