Depressionsforeningens generelle arbejde
Depressionsforeningen is behind this project

Depressionsforeningens generelle arbejde

Depressionsforeningen skaber netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse.

Vores mission er at sikre bedre forhold gennem politisk interessevaretagelse, at skabe netværk for sygdomsramte og deres pårørende, at yde rådgivning og støtte og ikke mindst nedbryde tabu og fordomme gennem oplysning.
DepressionsForeningen arbejder for at øge kendskabet til depression og bipolar lidelse gennem dialog og information og yder støtte og rådgivning til de sygdomsramte og deres pårørende. DepressionsForeningen skaber ligeledes netværk gennem selvhjælpsgrupper i hele landet og arrangerer foredrag, kurser og temaarrangementer.

34,020 kr.
Collected


5
Fundraisers

128
Donations