Danmarks Bløderforening
Danmarks Bløderforening is behind this project

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening er en patientforening, som varetager blødernes interesser og taler deres sag, for eksempel når det gælder levevilkår og rammer for behandling. Foreningen arbejder samtidig for at udbrede kendskabet til blødersygdom. Til daglig ledes foreningen af en frivillig bestyrelse og et lille sekretariat. Du kan være med til at støtte vores arbejde ved at starte en indsamling.

I Danmarks Bløderforening har vi mange aktiviteter og medlemstilbud. Vi arbejder for at skabe et bedre liv for mennesker, der lider af blødersygdom, og deres pårørende bl.a. andet ved at danne ramme for netværk og erfaringsudveksling blandt blødere og deres familier.

Foreningen blev stiftet i 1970 og har cirka 600 medlemmer.

Blødersygdom kort fortalt
Blødersygdomme er sjældne sygdomme, som indebærer, at blodet ikke størkner på normal vis, fordi bløderne mangler eller kun har meget lidt af det det stof, der får blodet til at størkne. I Danmark findes ca. 1000 personer med blødersygdom, som er fordelt over hele landet. Der er derfor langt til andre med samme sygdom, og ofte står bløderne og deres pårørende meget alene med sygdommen og dens udfordringer.

De mest udbredte blødersygdomme er hæmofili A og B, der næsten udelukkende rammer mænd, samt von Willebrands sygdom, som rammer begge køn. Foreningen tæller også mange medlemmer med blødersygdommen ITP, som skyldes, at blodpladeantallet falder til så lavt et niveau, at der opstår risiko for livstruende blødninger. Mens blødersygdom er en kronisk sygdom, der varer hele livet, kan ITP være enten akut eller kronisk.

20,070 kr.
Collected


3
Fundraisers

73
Donations