Hjælp os med at bygge et børnehjem til den selvejende institution SUNWAYCHILDREN i Indien.

I 2004 rejste Yrsa Grûning til Indien mhp at starte et mindre børnehjem. Året efter gik hun i gang i et lejet hus med projektet børnehjemmet ”Sunway Children”. Hun hævede sine pensionspenge og startede op med 16 børn, lægehjælp, vaccination og en mindre skole. Gennem årene er børnehjemmet vokset til 65 børn og vi har forladt landsbyen. Vi er nu i gang med at bygge en bygning, som børnehjemmet selv ejer på en grund på ca. 5 tønder land, som grundlæggeren Yrsa Grüning har skænket, uden for Bodh Gaya. Indtil nu har hjemmet været i lejede lokaler – en situation, som ikke er holdbar i længden

Vil du være med til at hjælpe os med et beløb - stort eller lille.Det ville være en fantastisk hjælp for os.. Læs videre på vores hjemmeside, og følg os der. Alle arbejder frivilligt i organationen, så vi har få omkostninger.

På støtteforeningens vegne,

Kenneth Svendsen
92.210 kr.
Indsamlet


2
Indsamlinger

161
Donationer