200
NEW TEXT
HopeNow er en NGO der siden 2007 har arbejdet for at bekæmpe menneskehandel, særligt med fokus på udenlandske kvinder i prostitution. HopeNows arbejde er funderet på menneskerettigheder og tager særligt udgangspunkt i en empowerment orienteret tilgang. HopeNow er en ud af fire aktører under regeringens handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel, hvorfor HopeNow udfører opsøgende sociatl arbejde på gadeplan i asylcentre samt fængsler og tilbyder støtte og juridisk hjælp. Derudover løfter HopeNow i samarbejde med COWI et projekt, der undersøger og udvikler nye metoder til at identificere og hjælpe ofre for menneskehandel, indenfor de webbaserede prostitutionsformer escort og privat/diskret. HopeNow har derudover et samarbejdsprojekt med NGO’en HAART i Kenya, hvor HopeNow arbejder med forebyggelse af menneskehandel og awareness raising. HopeNow holder til på Drejervej i Nordvest, men samarbejder bredt med private aktører og myndigheder i hele Danmark. HopeNow indgår i nationale og internationale netværk og besidder en stor ekspertise på området, særligt omkring handlede afrikanske kvinder.

NEED TO BE TRANSLATED.
Old text below:
HopeNow is a Danish anti-trafficking organization powered by the work of volunteers. It is known for working with innovative methods to fight human trafficking and support victims of human trafficking, both in Denmark and in Africa. HopeNow’s work is based on empowering victims, helping victims help themselves, and an overall concern for basic human rights. HopeNow performs social outreach work, for example in prisons, on the streets, and within asylum systems, while also offering psychological, cultural, legal, humanitarian and healthcare support in order to provide victims with continuous and holistic help, which is always unconditional and free of judgment. In actuality it is most often the people who are in need of help and guidance who contact us themselves. HopeNow’s phone number and contact information is passed on from one person in need to another. HopeNow has a specific focus on trafficked women in prostitution in Denmark, but now increasingly also trafficked men. The victims of human trafficking whom HopeNow is in contact with mainly come from Africa. HopeNow also actively lobbies for improvements in the rights and opportunities for trafficked people. Additionally, HopeNow finds it vastly important to inform, raise awareness, and educate people about what human trafficking is and how it takes place in 2012. HopeNow therefore offers widespread educational presentations and lectures in order to achieve this goal.


Danish Version:
HopeNow er en dansk anti-trafficking organisation baseret på frivillige kræfter, anerkendt for at arbejde med innovative metoder når det gælder bekæmpelse af menneskehandel og støtte til ofre for menneskehandel, både i Danmark og i Afrika. HopeNows arbejde tager udgangspunkt i empowerment, hjælp til selvhjælp og basale menneskerettigheder. HopeNow udfører opsøgende socialt arbejde f.eks. i fængsler, på gaden og i asylsystemet og tilbyder bl.a. psykosocial, sundhedsmæssig, kulturel, juridisk og medmenneskelig bistand, sådan at der gives kontinuerlig og holistisk hjælp, som er ubetinget og fordomsfri. Oftest er det dog sådan, at de mennesker, der har behov for hjælp og vejledning, selv kontakter os. HopeNows telefonnummer gives videre fra det ene menneske til det næste, som har brug for hjælp. HopeNow har særligt fokus på handlede kvinder i prostitution i Danmark og nu også i den stigende grad, handlede mænd. Ofrene for menneskehandel, som HopeNow er i kontakt med, kommer hovedsageligt fra Afrika. HopeNow lobbyer samtidigt for forbedring af handlede menneskers rettigheder og muligheder. HopeNow ser det tillige som en uhyre vigtig opgave at oplyse og undervise om, hvad menneskehandel er og hvordan det foregår i 2012, og har en omfattende undervisnings- og foredragsaktivitet.

24.418 kr.
Indsamlet


15
Indsamlinger

87
Donationer