Skælskør Amatør-Sejlklub
Dansk Sejlunion ligger bakom projektet

Skælskør Amatør-Sejlklub fylder 100 år den 26. april 2015. Lige siden starten har formålet været, at fremme interessen for sejlads og danne basis for sejl og motorbådssport. Klubben arbejder stadig aktivt med at fremme interessen og give mulighed for sejlsport i vores område. Vi har i de sidste 7 år oplevet en flot fremgang blandt klubbens unge sejlere, ligesom klubben igen har tilgang af medlemmer i 25-40 års alderen. Vi har vores egen havn, som vi værner om og sørger for at vedligeholde og forny, således at broer og anlæg fortsat danner en god og attraktiv ramme om vores aktiviteter. Vores havn og klub rummer både unge og ældre, joller, motorbåde og sejlbåde som benyttes til både tur og kapsejlads. Klubben har mange arrangementer, både på land og på vandet. Vores største arrangement er Harboe Cup – et af Danmarks største jollestævner, hvor vi samler mere end 300 joller hvert år i sidste weekend af september.

3 250 kr.
Insamlat


1
Insamlingar

4
Gåvor