Ge en gåva till Jollevogne til Søspejderne Havmændene

till förmån för Det Danske Spejderkorps generelle arbejde
Välj ett belopp
4 600 kr.
500 kr.

Med din gåva uppnår vi 48% av insamlingsmålet på 10 800 kr.

DKK
Kommentar
Din Information

För ditt kvitto

Bestämmelser och villkor
Hålla kontakten

Frågor