HLA's indsamling til Amnesty International. Beskyt Ronald og Frank.

Ge en gåva
Skapad av:
Jesper Tønnes
Samlar in till:
Alarm! Beskyt homoseksuelle mod overfald i Uganda

HLA's indsamling til Amnesty International. Beskyt Ronald og Frank.

Kære kollegaer

Hjælp med at beskytte Ronald og Frank.

Ronald er fra Uganda og skal være intern i it-afdelingen i 3 måneder til næste år. Han er kæreste med Frank, og derfor er han i livsfare. Hjælp dem ved at støtte denne indsamling via Amnesty International.
Pengene skal bruges til at købe husalarmer, så de kan beskytte sig mod de meget voldelige og ofte fatale overfald på homoseksuelle i Uganda. Det haster desværre meget. For lige nu genfremsættes et lovforslag om dødsstraf og angiverpligt for homoseksualitet.

Det handler om at beskytte nogle af verdens modigste mennesker, som vælger at kæmpe åbent, trods det meget vel kan koste dem livet. Nu hvor debatten raser, er de ekstra eksponerede, og dermed er risikoen øget. Homofobien er så udbredt, at der ikke er noget beskyttelse at hente fra politiet, og det irrationelle had er så voldsomt, at risikoen for at blive slået ihjel for at ytre sig er helt reel. I år blev David Kato brutalt myrdet, efter han blandt andet havde været i Danmark for at fortælle om forholdene og bede om hjælp til beskyttelse. Han var talsmand for samme menneskeretsorganisation som Frank er leder for.

Deres arbejde mod lovforslaget er helt essentielt. For det handler om at få det stoppet, inden det kommer til afstemning i parlamentet, hvor det ganske sikkert vil blive vedtaget med stort flertal. Det er selvfølgelig vigtigt med et internationalt pres, men mindst lige så vigtigt at støtte de modige mennesker i Uganda, der arbejder hårdt for at få lovforslaget taget af bordet.

Amnestys mål er at samle ind til 30 alarmer á 5.000 kr. stykket.

Vi tror, at vi er så mange her på tegnestuen, at vi kan samle ind så både Frank og Ronald kan få den ekstra beskyttelse en alarm giver. Det betyder, at vores mål er 10.000 kr. Støt indsamlingen ved at donere et bidrag med dit kreditkort her på indsamlingssiden.

Vi håber, at vi når indsamlingsmålet. Men uanset om vi gør eller ej, går alle pengene fra denne indsamling direkte og ubeskåret til køb af alarmer via Amnesty International. Efter du har støttet, kan du trykke del på facebook for at lade andre vide, at du har doneret - måske vil din støtte inspirere andre i dit netværk til også at gøre en forskel.

Tak for dit bidrag og opbakning.

Dear colleagues,

Help protecting Ronald and Frank.

Ronald is from Uganda and he is going to be an intern in the IT department for three months next year. His boyfriend is Frank which is why his life is in danger. Help supporting them by contributing to this fundraising campaign via Amnesty International. The contributions go to house alarms to protect them from very violent and often fatal assaults on homosexuals in Uganda. Unfortunately this is very urgent. Right now the Parliament is introducing a bill that demands death penalty for homosexuality and the duty to report it.

We ask you to help protecting some of the bravest people in the world. They fight openly with their life at stake. Now where the debate is raging, they are even more exposed and thus the risk is increased.

Homophobia is so common that the police do nothing to protect homosexuals, and the irrational hate is so violent that there is an actual risk of being killed if you say anything in public. This year David Kato was brutally murdered after he had been in Denmark among other places to inform about the situation and to ask for protection. He was a spokesman for the same human rights organization that Frank is heading.

Their work against the bill is essential. It is crucial that it is stopped before the Parliament is voting as it is certain that a majority will vote for it. The international pressure is of course important, but it is just as important to support the brave people in Uganda who are working hard to have the bill rejected.

The goal of Amnesty is to raise money for 30 alarms (DKK 5,000 each).
We believe that we at Henning Larsen Architects can collect enough money to give both Frank and Ronald the extra protection of a house alarm. So our goal is DKK 10,000. Please support this campaign by donating an amount by credit card to this fundraising page.

We hope that we will achieve our goal. But even if we don’t, all contributions go directly and without any deductions to buy alarms via Amnesty International. After you have contributed, you may press “Del på Facebook” (share on Facebook) to let other people know that you have given a donation. Perhaps your support will inspire other people in your network to make a difference.

Thank you for your contribution and your support.


Mette L. og Jesper
Ge en gåva

4 250 kr.
Insamlat

43% 10 000 kr.

22
Gåvor

0
Dagar kvar

Senaste aktivitet

 • Jake Spruit Jake Spruit Donerade 100 kr.

 • Axel Axel Donerade 300 kr.

 • Henrik Vuust Henrik Vuust Donerade 150 kr.

 • Mette Lorentzen Mette Lorentzen Donerade 250 kr.

  Doneret af Jonathan Kahlke for Mette Lorentzen

 • Stig Hessellund Stig Hessellund Donerade 100 kr.

 • margrete margrete Donerade 100 kr.

 • Martha Martha Donerade 200 kr.

 • stine westergaard stine westergaard Donerade 50 kr.

 • Lasse Westergaard Lasse Westergaard Donerade 300 kr.

 • Johan Mathias Kamedula Johan Mathias Kamedula Donerade 200 kr.

 • Mogens Ulderup Mogens Ulderup Donerade 300 kr.

 • Lene Skov Lene Skov Donerade 200 kr.

 • klaus Troldborg klaus Troldborg Donerade 300 kr.

 • Kristian Westh Kristian Westh Donerade 200 kr.

 • Karima Andersen Karima Andersen Donerade 200 kr.

 • Anonym användare Anonym användare Donerade 300 kr.

 • Stefan Ernst Jensen Stefan Ernst Jensen Donerade 200 kr.

 • Mette Lorentzen Mette Lorentzen Donerade 200 kr.

 • Vanda Oliveira Vanda Oliveira Donerade 100 kr.

 • Dorte Nielsen Dorte Nielsen Donerade 100 kr.

 • Jesper Tønnes Jesper Tønnes Donerade 200 kr.

 • Mette Lorentzen Mette Lorentzen Donerade 200 kr.