Snekkersten Skotterup Sejlklub
Dansk Sejlunion har oprettet dette projekt

Snekkersten Skotterup Sejlklub

Snekkersten Skotterup Sejlklub (SSS) er en unik sejlklub i rivende udvikling med et stigende medlemstal på knap 500 medlemmer.

Vi kendes på tre hovedtemaer;
1) Historie og bevaringsværdighed
2) Bred sejler udvikling og socialt fællesskab
3) Konkurrence, kapsejlads og eliteudvikling

SSS har taget fat i kernen omkring det, vi vil som klub. Vi har sat os de overordnede mål; at vi har en tilfreds og aktiv medlemskreds, der nyder en varieret række sejlertilbud for både junior- og senior sejlere; og at vi er kendt i lokalsamfundet som en imødekommende, dygtig og åben sejlklub der tilbyder sejlermæssige udfordringer såvel som sociale aktiviteter.

Med en indsamling gennem Dansk Sejlunion ønsker vi, at gøre det muligt at støtte sejlklubben generelt eller specifikke underprojekter.
http://www.sssejlklub.dk
Facebook

32.422 kr.
Indsamlet


4
Indsamlinger

39
Donationer