SejlCenter Nivaa
Dansk Sejlunion har oprettet dette projekt

SejlCenter Nivaa

STØT ALSIDIG OG SIKKER SEJLADS

Sejlercenter Nivaa er center for udviklingen af skolesejlads og kapsejlads for ungdom og modne sejlere med skolebåde i det nordlige Øresund.

Vi ser en tilgang af aktive medlemmer og stor interesse for skole- og kapsejlads på forskellige niveauer. De meget øvede bliver udfordret i samarbejde med KDY i Rungsted. Nye sejlere kan snuse til, hvad kapsejlads går ud på i den lokale aftenmatch.

Sejlcenter Nivaa mangler støttefartøjer for at kunne udføre de mange aktiviteter, som medlemmerne ønsker fra klubben. Støttefartøjet bruges i eget regi og i samarbejde med vores naboklubber Sletten Bådeklub og KDY, og er et vigtigt bidrag til sikker sejlads.

3.250 kr.
Indsamlet


1
Indsamlinger

3
Donationer