Støt Naturen
Danmarks Naturfredningsforening har oprettet dette projekt

Støt Naturen

I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening arbejdet for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningen adgang til naturområder. Resultatet er en enestående række af fredede landskaber, udsigter, levesteder for dyr og planter, der nu er sikret for fremtiden, og som vi alle sammen kan opleve og få glæde af.

46.319 kr.
Indsamlet


10
Indsamlinger

227
Donationer