PlanBørnefondens generelle arbejde
PlanBørnefonden har oprettet dette projekt

PlanBørnefondens generelle arbejde

PlanBørnefonden er en del af Plan International, som er en af verdens største humanitære organisationer med fokus på børn. Vi arbejder i flere end 70 lande for at sikre børns rettigheder og ligestilling for piger.

PlanBørnefondens arbejde tager altid udgangspunkt i børnenes perspektiv. For at skabe de største resultater og gøre vores projekter bæredygtige, arbejder vi ikke kun med det enkelte barn, men med hele det lokalsam­fund, der er rammen om barnets liv.

Vi arbejder for, at børn, unge, deres familier og lokalsamfund selv bliver i stand til at kræve deres rettigheder til blandt andet skolegang, beskyttelse og sundhed. Vi styrker lokale organisationer, så de selv kan skabe den forandring, der er brug for, og vi arbejder hele tiden frem mod, at de lokale myndig­heder kan leve op til de forpligtelser, de har over for deres borgere. Det er myndighederne, og ikke PlanBørnefonden eller en anden organisation, der har ansvaret for, at børn kommer i skole, er beskyttet mod vold og overgreb, og at både børn og voksne har adgang til lægehjælp og rent vand.

24.956 kr.
Indsamlet


13
Indsamlinger

67
Donationer