Mødrehjælpens generelle arbejde
Mødrehjælpen har oprettet dette projekt

Mødrehjælpen tager altid udgangspunkt i en forbedring af børns trivsel i opvæksten. Det gør vi ved at styrke forældrene, så de bliver i stand til at give deres børn kærlighed og tryghed i opvæksten. Alle gravide og børnefamilier er velkomne. Vi tilbyder en særlig støtte til familier med økonomiske, uddannelsesmæssige, sociale eller personlige vanskeligheder. Samtidig arbejder Mødrehjælpen også politisk for at fremme børnefamiliers trivsel.

50.922 kr.
Indsamlet


31
Indsamlinger

212
Donationer