Kolding Sejlklub
Dansk Sejlunion har oprettet dette projekt

Kolding Sejlklub

Kolding Sejlklub ligger ved en af landets smukkeste fjorde. Godt beskyttet mod naturens kræfter giver fjorden sejlerne det optimale udgangspunkt for adgangen til bælthavet og de åbne vande. Fra en beskeden medlemsskare i 1881 har kolding Sejlklub vokset sig stor. I dag tæller klubben over 700 medlemmer.

Kolding Sejlklubs formål
- At virke til fremme for dansk sejlsport
- At skabe bedst mulige forhold for tursejlere ved anlæggelse af broer og udlægning af bøjer i Kolding Fjord og de dejlige områder i Lillebælt
- At afholde kapsejladser og distancesejladser
- At støtte ungdomsarbejdet gennem Kolding Sejlklub Ungdom
- At støtte handikap-sejlads gennem Kolding Sejlklubs handikapafdeling
- At afholde kurser i såvel praktisk som teoretisk sømandsskab og navigation.
- At anskaffe og vedligeholde øvelsesfartøjer i passende omfang
- At arrangere kurser, møder, foredrag og sammenkomster
- At vedligeholde klubbens faciliteter på Kolding Lystbådhavn Nord
- At varetage medlemmernes interesser over for Kolding Lystbådehavne

Støtte til Kolding Sejlklub er fradragsberettigede for giveren op til 15.000 kr. Se SKAT.dk. Dette kan opnås ved at udfylde rubrikkerne under "Information for at få skattefradrag". Alle oplysninger forbliver konfidentielle.

Tusind tak til alle som vælger at støtte Kolding Sejlklub med et støttebeløb til gavn for udvikling af dansk sejlsport

Følg klubben på http://www.koldingsejlklub.dk/

61.975 kr.
Indsamlet


4
Indsamlinger

63
Donationer