Kirkens Korshærs generelle arbejde
Kirkens Korshær har oprettet dette projekt

Hjælp til medmennesker i danmark
Kirkens Korshær arbejder for at hjælpe samfundets udstødte og marginaliserede mennesker. Takket være de indsamlede midler og vores ca. 8000 frivillige kan Kirkens Korshær støtte mennesker med liv præget af hjemløshed, psykisk sygdom og misbrug.

8.532 kr.
Indsamlet


3
Indsamlinger

14
Donationer