LøkkeFondens DrengeAkademi
LøkkeFonden har oprettet dette projekt

LøkkeFondens DrengeAkademi

LøkkeFondens DrengeAkademi er en to ugers læ­ringscamp med en tilhørende obligatorisk etårig gruppementorordning. Indsatsen er målrettet 100 udfor­drede drenge fra hele lan­d­et, som er villige til at bruge to uger af deres sommerferie og det efterfølgende sko­leår på at indhente faglige efterslæb i dansk og matematik samt arbejde med sig selv på det per­sonlige og sociale plan.

På DrengeAkademiet tilbydes drengene en ny start, hvor de kan få vendt negative skoleople­velser og et ne­gativt selvbillede til det bedre. Her bliver de en del af et meningsfuldt fællesskab med ligesindede, mens de mø­des med høje positive forventninger af voksne rollemodeller, der ser, vil - og ikke mindst - tror dem.

For den enkelte dreng er det af uvurderlig betyd­ning at nå frem til en ny erkendelse af egen formåen. Når dren­gene ople­ver at lykkes – både individu­elt og i fælles­skab – styrkes deres selvtillid og oplevelse af mening, hvilket til­sammen giver dem for­nyet glæde, mod og lyst til at gribe ud efter samfundets muligheder.

DrengeAkademiet markerer begyndelsen på en lang personlig læringsrejse, hvor det er indsatsen over længere tid, som virkelig tæller. De to ugers kickstart følges derfor op af et etårigt gruppementorforløb, hvor drengene støttes i at fastholde en positiv selvfortælling og udvikling frem mod folkeskolens afslutning.

Du kan hjælpe udfordrede drenge på kanten tilbage i fællesskabet ved at oprette din egen indsamling allerede i dag.

Tak!

Du skal tillade alle cookies, før du kan se denne video.

0 kr.
Indsamlet


2
Indsamlinger

0
Donationer