ADRA Danmarks generelle arbejde
ADRA Danmark har oprettet dette projekt

ADRA Danmarks generelle arbejde

ADRA Danmark beskæftiger sig med innovativt og bæredygtigt udviklingsarbejde i flere afrikanske lande. Samtidig yder vi nødhjælp i krigs- og katastrofeområder, herunder i Mellemøsten

Ved at støtte vores generelle arbejde gør du det muligt at bringe hjælpen ud, der hvor den gør størst gavn.

ADRA Danmarks arbejde bygger på vores fire nøgleværdier:

- Menneskelig værdighed
- Lighed
- Retfærdighed
- Socialt ansvar

Som trosbaseret organisation ser vi mennesker som værdifulde individer, der har ret til at bestemme deres egen fremtid.

Derfor er det vores opgave at bidrage til at bekæmpe de underliggende årsager til fattigdom og uretfærdighed. Vores arbejde er baseret på lighed og respekt for alle uanset religion, race, politisk tilhørsforhold, social status, køn eller seksualitet.

Læs mere om ADRA Danmarks udviklingsarbejde

Vores arbejde med nødhjælp sker i to trin:

- Vi afhjælper akutte behov for mad, husly, sundhedspleje, rent vand og sanitære forhold
- Vi istandsætter - blandt andet skoler

Læs mere om ADRA Danmarks nødhjælpsarbejde

15.450 kr.
Indsamlet


7
Indsamlinger

42
Donationer