Tour de Taxa 2020
Julemærkefonden står bak dette prosjektet

154 620 kr.
Innsamlet


66
innsamlinger

569
Donasjoner