Tour de Taxa 2020
Julemærkefonden står bak dette prosjektet

159 220 kr.
Innsamlet


66
innsamlinger

584
Donasjoner