Tour de Taxa 2020
Julemærkefonden står bak dette prosjektet

133 465 kr.
Innsamlet


65
innsamlinger

508
Donasjoner