Snekkersten Skotterup Sejlklub
Dansk Sejlunion står bak dette prosjektet

2 750 kr.
Innsamlet


4
innsamlinger

10
Donasjoner