Snekkersten Skotterup Sejlklub
Dansk Sejlunion står bak dette prosjektet

1 250 kr.
Innsamlet


3
innsamlinger

5
Donasjoner