Sletten Bådeklub
Dansk Sejlunion står bak dette prosjektet

31 200 kr.
Innsamlet


2
innsamlinger

2
Donasjoner