Sletten Bådeklub
Dansk Sejlunion står bak dette prosjektet

124 830 kr.
Innsamlet


10
innsamlinger

28
Donasjoner