Sletten Bådeklub
Dansk Sejlunion står bak dette prosjektet

108 380 kr.
Innsamlet


5
innsamlinger

20
Donasjoner