Parkinsonforeningen's general work
Parkinsonforeningen står bak dette prosjektet

38 097 kr.
Innsamlet


6
innsamlinger

44
Donasjoner