Parkinsonforeningen's general work
Parkinsonforeningen står bak dette prosjektet

73 447 kr.
Innsamlet


8
innsamlinger

120
Donasjoner