Positive oplevelser til børn med cystisk fibrose
Cystisk Fibrose Foreningen står bak dette prosjektet

2 150 kr.
Innsamlet


1
innsamlinger

11
Donasjoner