Trinn 2: Rediger innsamlingsaksjonens detaljer

Detaljer om innsamlingsaksjon

Vektlegg din personlige innsamlingshistorie og prøv å svar på de følgende spørsmålene: Hva samler du inn penger til? Hvorfor er det viktig for deg? Hva vil pengene bli brukt til?

Mål
DKK

Legg til et mål for å holde oversikt over fremgangen. Start lavt og øk heller beløpet senere.

En eksplisitt sluttdato kan gi en følelse av at det haster og føre til raskere handling.

Kontakt meg

Spørsmål