Red Barnet ungdoms generelle arbejde
Red Barnet Ungdom está detrás de este proyecto

Red Barnet ungdoms generelle arbejde

Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for børns rettigheder, som beskrevet i FN's Konvention om Barnets Rettigheder.Red Barnet Ungdom er en organisation for unge mellem 15 og 30 år, som har et ønske om at gøre en indsats for at forbedre egen og andres hverdag.


Red Barnet Ungdoms arbejde er bygget op om fire indsatsområder og om Børnekonventionens artikler der omhandler børn og unges ret til uddannelse, ret til fritid og ret til at blive hørt. Indsatsområder er asyl, antimobning, integration og international arbejde.
Red Barnet Ungdom er en del af børn og unges hverdagsliv og med vores ung-med-ung eller ung-med-barn relationer, møder vi børn og unge der hvor de er: I boligområder, på asylcentre, i sportsklubber, i hjemmet, på skoler og i udlandet.

Start en indsamling for at hjælpe arbejdet for børns rettigheder i Danmark og resten ar verdenen.

350 kr.
Recaudado


2
Fundraisers

3
Donaciones