Plant et Træ
Plant et Træ está detrás de este proyecto

Plant et Træ

Plant et Træ har plantet over 1.5 millioner træer i Danmark siden 1988. Du kan bidrage til at der plantes endnu flere. Læs mere om vores arbejde på Plant et Træ hvor du også har mulighed for at støtte vores træplantningsprojekter - eller oprette din faste støtte som medlem af træernes venner. #børn #læring #glæde #fremtid
Protektor: H.K.H. Kronprinsen

31.934 kr.
Recaudado


15
Fundraisers

121
Donaciones