Tadsjikistan: Langsigtet udvikling løser problemer
Mission Øst está detrás de este proyecto

Din hjælp sikrer, at børn med handicap i Tadsjikistan kommer ud af social isolation og får den rehabilitering og undervisning, de har behov for. Hjælpen betyder, at de får et meningsfyldt liv og kan være en del af det samfund, de lever i.

Tadsjikistan er den fattigste af de tidligere sovjetrepublikker. Antallet af børn med handicap er usædvanlig højt, blandt andet på grund af mange hjemmefødsler med deltagelse af dårligt uddannet sundhedspersonale. På grund af sociale tabuer lever børn med handicap ofte skjult for omverdenen. En tidlig identifikation af børn med handicap, samt henvisning til rehabilitering vil bringe børnene ud af mørket, give forældre et netværk med andre familier i samme situation og bryde den sociale isolation, der ofte hersker i forhold til mennesker med handicap i Tadsjikistan.

Din hjælp sikrer, at sundhedsansatte får træning i identifikation og inklusion af børn med handicap,
og at Mission Øst kan renovere lokaler, hvor børn med handicap og deres familier kan komme for at få støtte, genoptræning og få et netværk med andre i samme situation.

Ud over at arbejde for rettigheder og hjælp til børn med handicap arbejder Mission Øst også med at sikre ret drikkevand til fjerntliggende landsbysamfund. Da Tadsjikistan ofte er ramt af jordskælv, oversvømmelser og mudderskred, uddannes lokalbefolkningen i at forberede sig på naturkatastrofer, så både familier, vandkanaler og bygninger er mere modstandsdygtige.


2.000 kr.
Recaudado


0
Fundraisers

1
Donaciones