KFUM- Spejdernes generelle arbejde
KFUM-Spejderne i Danmark está detrás de este proyecto

KFUM- Spejdernes generelle arbejde

KFUM-Spejderne er et spejderkorps med omkring 29.000 medlemmer i hele Danmark.
Vores spejderarbejde er primært rettet mod børn og unge, som vi ønsker at støtte i at blive selvstændige, ærlige, demokratiske og ansvarlige voksne, der har respekt for deres omverden og naturen.
KFUM-Spejderne vil gerne rykke verden for den enkelte spejder og for samfundet.
Læs mere her

23.185 kr.
Recaudado


6
Fundraisers

60
Donaciones