Medfinansiering af nye skolebåde i Egå Sejlklub

Donar
Creado por:
Sejlerskolen - Egå Sejlklub
Apoyando a:
Egå Sejlklub

Medfinansiering af nye skolebåde i Egå Sejlklub

En af sejlklubbens største succeser er Sejlerskolen, hvor der hvert år deltager mellem 30 og 50 nye kursister som ønsker at lære at sejle. Sejlerskolen omfatter groft sagt to hoveddele, en teoretisk del i vinterhalvåret med bl.a. navigation og en praktisk del i sommerhalvåret, hvor man lære at sejle en sejlbåd. Mange af sejlerskolens kursister fastholder deres interesse for sejlsporten efter sejlerskolen, og en del bliver efterfølgende selv bådejere, mens andre finder sammen med nogen som allerede har en båd.

Sejlerskolens deltagere er overvejende voksne i alderen 30-50 år, men også unge i 20erne enkelte op mod pensionsalderen er at finde blandt kursisterne.

Sejlklubbens nuværende og fremtidige skolebåde:
Egå Sejlklub ejer to skolebåde til brug for Sejlerskolen. Skolebådene er henholdsvis ca. 45 år og 35 år gammel, og begge er nedslidt, til trods for at de løbende er blevet vedligeholdt og opdateret. Nedslidningen giver sig udtryk i, at der hyppigt forekommer problemer med bådene og med mange timers frivilligt arbejde for at få dem repareret og bevaret i sødygtig stand. Endvidere er skolebådene forholdsvis små og ikke en type svarende til de sejlbåde man typisk køber i dag. Det betyder at skolebådene kan tilbyde den basale læring i sejlads, men ikke læring i at sejle de bådtyper som kursisterne typisk vil stå overfor efterfølgende.
For fortsat at kunne tilbyde en attraktiv og relevant sejlerskoleundervisning ønsker Egå Sejlklub at udskifte de to eksisterende sejlbåde med to nyere og mere tidssvarende skolebåde. Det vil give en bedre læring, og sikre en endnu større appel til kursisterne om selv at blive bådejere, da nyere både giver en bedre introduktion til, hvad man kan forvente af en nutidig sejlbåd.


Donar
17.400 kr.
12%
0 Días restantes

Actividad reciente

 • Flemming Rost Flemming Rost
  Kære donor.
  Vi har i bestyrelsen besluttet at afslutte denne indsamling nu, og så sandsynligvis starte en ny indsamling til foråret. Tak til alle jer, der med en donation har bragt Egå Sejlklub lidt nærmere i vore bestræbelser på at få finansieret anskaffelsen af 2 nye skolebåde. Vær en krone er kærkommen, mange tak for dit bidrag.
  Med sejlerhilsen
  EGÅ SEJLKLUB
  Flemming Rost, kasserer
 • Peter Petersen Peter Petersen donado 250 kr.

 • Skovkonsulenterne ApS Skovkonsulenterne ApS donado 1.000 kr.

 • Leif Hedensted Leif Hedensted donado 1.000 kr.

  Hej Egå Sejlskole. Jeg glæder mig til foråret/sommer og nogle gode timer på Århus bugten - gerne i nogle gode og driftsikre både.

 • Mads Højbjerg Mads Højbjerg donado 250 kr.

 • Usuario anónimo Usuario anónimo donado 1.000 kr.

 • Kim Bo Almskou Kim Bo Almskou donado 500 kr.

  Jeg glæder mig til der kommer nye skolebåde

 • Usuario anónimo Usuario anónimo donado 5.000 kr.

  Sejlerskolen fortjener nye flotte både da i er en markant del af aktiviteterne på Egå Marina - I gør det vildt godt !

 • Kim M H Andersen Kim M H Andersen donado 1.000 kr.

 • Usuario anónimo Usuario anónimo donado 250 kr.

 • Simon Rasmussen Simon Rasmussen donado 250 kr.

 • Jens Kristian Kobæk Jens Kristian Kobæk donado 500 kr.

 • Poul Birk Poul Birk donado 250 kr.

 • Usuario anónimo Usuario anónimo donado 200 kr.

 • Michael Aakjer Nielsen Michael Aakjer Nielsen donado 250 kr.

 • Christian Rost Christian Rost donado 200 kr.

 • Usuario anónimo Usuario anónimo donado 250 kr.

  fortsat held og lykke med det gode arbejde i sejlerskolen

 • Peter Juul Peter Juul donado 500 kr.

  Sejlerskoen er med til at give nye sejlere glæde ved at sejle

 • Peter Degn Peter Degn donado 500 kr.

 • Jørgen Matthiesen Jørgen Matthiesen donado 250 kr.

 • Steen Jepsen Steen Jepsen donado 250 kr.

 • Simon Pedersen Simon Pedersen donado 250 kr.

  Glæder mig forhåbentlig til at kunne præsenter nyrer skolebåde til kursisterne på praktisk sejladsholdet i Egå sejlklub!

 • Christian Møller Nielsen Christian Møller Nielsen donado 250 kr.

 • Poul Johannsen Poul Johannsen donado 250 kr.