Nepal: Udvikling af fjerne bjerglandsbyer bryder isolation
Mission Øst is behind this project

Din støtte er afgørende for at skabe en bæredygtig forandring i lokalsamfundet, som gør det muligt at øge ressourcerne og redde liv for kvinder og deres familier i de nogle af de fattigste områder i Nepal.

Kvinders udsatte stilling i samfundet er en stor del af årsagen til den ekstreme fattigdom i Nepals afsides bjergområder. Kvinder har lav social status og er låst fast i for tidlige ægteskaber og et utal af børnefødsler. De kender ikke deres rettigheder, og de har meget få muligheder for at tjene penge. Det går ud over deres børns velfærd. I de fjerntliggende landsbyer er der mangel på rent drikkevand, ringe sanitetsforhold, dårlig hygiejne og fødevareusikkerhed. Det bliver forværret af manglen på infrastruktur og isolationen i Himalayas bjerge.

I Mission Østs kvindegrupper i Nepal lærer kvinder at læse. De får også mulighed for at starte en lille virksomhed, så de kan brødføde deres børn og give dem en uddannelse. På den måde skabes en bæredygtig forandring i lokalsamfundet i mange generationer fremover. Derudover har Mission Øst sammen med vores lokale partnere taget en række initiativer, der skal komme de fundamentale behov hos Nepals mest udsatte grupper i møde.

13,763 kr.
Collected


0
Fundraisers

7
Donations