Hjælp os med at bekæmpe Bolivias miljøproblemer
Ingeniører Uden Grænser is behind this project

Hjælp os med at bekæmpe Bolivias miljøproblemer

Med din hjælp stiller Ingeniører uden Grænser (IUG) teknisk udstyr og ekspertise til rådighed, samt uddanner repræsentanter fra lokalsamfundet, kommunen og lokale NGO’er i brugen af miljødata som vil danne grundlag for en bæredygtig udvikling.

IUG har de sidste år aktivt arbejdet for at bekæmpe de stigende miljøproblemer i kommunen Coroico, Bolivia. Sammen med lokale repræsentanter udarbejder og implementer IUG miljøhandlingsplaner der imødekommer lokalbefolkningens og kommunens behov. Miljøhandlingsplanerne ruster lokalmiljøet til bedre at kunne identificere, prioritere og tage hånd om de forskellige miljøproblemer som rammer Coroico og kommunens indbyggere. Miljøhandlingsplanen er et værktøj til at etablere strategiske retningslinjer mod en bedre miljøkvalitet, biologisk mangefold og en bæredygtig udnyttelse af områdets natur ressourcer.

Coroico er en lille kommune i Bolivia kendt for sin smukke og majestætiske natur, men mellem de høje fjelde og frodige natur skjuler der sig en bekymrende brug af pesticider. Manglende affaldshåndtering, skovrydning, guldminedrift med kviksølv og forurenet spildevand fra by- og landområder udgør massive sundhedsfarlige- og miljørisici for lokalbefolkningen og landområderne.

De lokale landmænd i Bolivia har næsten igen vejledning i, hvordan man benytter pesticider og beskytter sig mod forgiftning. Derfor forekommer der en hyppig brug af de mest giftige og skadelige pesticider, som ikke kun er farlige for landmanden, men også inficerer lokalbefolkningens vandposter og lokalmiljø. Den overdrevne brug af pesticider fører til følgesygdomme for befolkningen, herunder bl.a. hovedpine, kvalme og diarré, men udgør også en risiko for kræft, nedsat evne til reproduktion og kan forekomme hormonforstyrrende. Den farlige praksis i håndtering af pesticider ses bl.a. ved symptomer på forgiftning. Dette er IUGs miljøhandlingsplaner med til at afhjælpe. Igennem undervisning og oplysning bliver landmændene bedre rustet til at passe på sig selv, miljøet og lokalmiljøet i Coroico.

Foruden den farlige og livstruende brug af pesticider, ryddes ca. 200,000 hektar skov årligt grundet manglede bæredygtig praksis i bl.a. landbrug, mine- og oliedrift samt bebyggelser. Fra 2001 og 2010 forårsagede skovrydning et tab af 424 millioner ton biomasse og et udslip af 77.8 millioner ton CO gas. Den ekstreme skovrydning stiller Bolivia ansvarlig for ca. 0,03% af klimaforandringerne på globalt plan. IUGs indsats oplyser derfor også om bæredygtig praksis, og om alternativer til den praksis der findes i forvejen. IUG faciliterer derfor bl.a. workshops for landbyernes repræsentanter, for derved at åbne for dialog om bæredygtig praksis. Denne indsats har konkret resulteret i en holdningsændring hos befolkningen, der nu har interesse for at udføre bæredygtig miljøpraksis.
1,250 kr.
Collected


0
Fundraisers

3
Donations