AIDS-Fondets generelle arbejde
AIDS-Fondet is behind this project

AIDS-Fondets generelle arbejde

AIDS-Fondet arbejder med at bekæmpe hiv og aids

Hvert år er der ca. 250 personer, som får konstateret hiv i Danmark. Det tal har ligget stabilt i mange år, og det er AIDS-Fondets mål, at vi vil have antallet af nye smittede ned.

I Danmark skønner man, at der lever 6000 mennesker, som er smittet med hiv. En del af dem, 600-800 personer, er smittet uden at vide det.

Når man er smittet uden at vide det, har man en stor risiko for at blive alvorligt syg. Samtidig er risikoen for at man smitter andre højere, end hvis man kendte sin hiv-status og var i behandling.

Medicinen gør, at man i dag kan leve nogenlunde normalt – i hvert fald helbredsmæssigt. Men, der er mange hiv-smittede, som lever alene med sygdommen og ikke tør fortælle andre om den. De frygter, at venner, familie eller kolleger vil vende dem ryggen - og desværre viser undersøgelser, at der stadig er mange fordomme om hiv og hiv-smittede.

AIDS-Fondet arbejder for at nedbryde frygt, fordomme og stigma. Det er vores mål, at hiv-smittede får den omsorg og kærlighed, som alle med livstruende sygdom har behov for.

På verdensplan lever over 35 millioner mennesker med hiv. 19 millioner af dem ved ikke, at de er hiv-smittede. Sidste år slog aids omkring 1.5 millioner mennesker ihjel.

Du kan støtte AIDS-Fondets arbejde ved at starte din egen indsamling her på Betternow. Så hjælper du med at:

• forebygge, at flere bliver smittet med hiv
• støtte dem, der er mest sårbare og udsatte
• bidrage til vigtig forskning i hiv og aids

TAK!

Kærlig hilsen AIDS-Fondet

16,441 kr.
Collected


13
Fundraisers

56
Donations