Undervisning og dannelse fremfor børneægteskaber i Bangladesh!

Donate
Created By:
Christina Hausgaard Gregersen
Collecting for:
SMS Bangladesh's generelle arbejde

Undervisning og dannelse fremfor børneægteskaber i Bangladesh!

Dansk version:
Skolegang er rygraden i et godt udviklingsarbejde! Børn skal undervises og dannes, ikke giftes.

Mange børn i Bangladesh starter i skole, men stopper igen efter få år. De skal hjælpe med at forsørge familien og en del ænder i børneægteskaber. Vi, familien Hausgaard Gregersen, tager igen til Bangladesh i februar 2020. Vi var der sidst i 2010 og har oplevet hvad det betyder for en 13 årig pige at blive gift og året efter blive mor. Ikke en fremtid nogle forældre eller børn helt ærligt ønsker sig. Men ikke alle har det valg, når fattigdom er realiteten. I Bangladesh er det ulovligt at blive gift, inden man fylder 18 år. Alligevel bliver 60 procent af pigerne gift bort, inden de er voksne. De frarøves muligheden for at få en uddannelse og dermed chancen for at kæmpe sig ud af fattigdom. Ifølge Verdensbanken stiger en piges livsindkomst med 10 % for hvert år, hun bliver i skolen.

Børn skal undervises og dannes! Både i Bangladesh og i Danmark. Denne gang tager vi afsted for at bygge legepladser på St Mathews Schools og arbejde for at færre børn bliver gift. Især har vi fokus på pigerne. For hvis pigerne kan få eksamensbeviser rykker udviklingsarbejdet. Det viser forskning. Vores fokus er udvikling af skolerne, så flere børn kan få et eksamensbevis. Dermed er skolegang rygraden i udviklingen, af et meget fattigt Bangladesh.

Pengene i denne indsamling vil vi bruge på at bygge to legepladser på skolerne St Mathews Schools i det nordøstlige Bangladesh. Vi vil bygge legepladser, sammen med forældre og lærere, der kan give børnene mulighed for at have et frirum hvor leg og kreativitet kan få plads og hvor børnene kan undervises og dannes som hele mennesker. Ansvar og medbestemmelse er nøgleord for os. For legepladserne skal virke og bruges, også når vi er hjemme i Danmark igen. Derfor samarbejder vi selvfølgelig med lokale håndværkere og udnytter vores kreativitet og erfaring med at bygge og skabe fra vores firma artart.dk. Du kan følge opbygningen af legepladserne igennem de mails og opslag på sociale medier vi laver imens vi er der i februar 2020.

Du kan hjælpe os med at bygge legepladser i Bangladesh og skabe rum til god undervisning og dannelse. Vi er taknemmelige for alle former for bidrag. Mange bække små, gør en stor å!

English:
Schooling is the backbone of good development work! Children should be taught and educated, not married.

Many children in Bangladesh start school but quit again after a few years. They must help support the family and some ducks in child marriages.

We, the Hausgaard Gregersen family, are going to Bangladesh again in February 2020. We were there in late 2010 and have experienced what it means for a 13 year old girl to get married and the next year to become a mother. Not a future some parents or children honestly want. But not everyone has a choice when poverty is the reality. Children must be taught and educated! Both in Bangladesh and in Denmark. In Bangladesh, it is illegal to get married before the age of 18. Still, 60 percent of girls get married before they are adults. They are deprived of the opportunity to get an education and thus the chance to fight themselves out of poverty. According to the World Bank, a girl's life income increases by 10% for each year she stays in school.

This time we set off to build playgrounds at St Mathews Schools and work to get fewer children married. In particular, we focus on the girls. Because if the girls can get diplomas, the development work is going on. It shows research. Our focus is the development of schools so that more children can get a diploma.

Thus, schooling is the backbone of development, of a very poor Bangladesh. The money in this collection will be spent on building two playgrounds at St Mathews Schools in northeastern Bangladesh. We will build playgrounds, together with parents and teachers, that will allow children to have a space where play and creativity can be accommodated and where children can be taught and formed as whole people.

Responsibility and co-determination are key words for us. For the playgrounds to work and be used, even when we are back in Denmark. That is why we of course collaborate with local craftsmen and utilize our creativity and experience in building and creating from our company artart.dk.

You can follow the structure of the playgrounds through the emails and postings on social media we make while we are there in February 2020. You can help us build playgrounds in Bangladesh and create spaces for good education and education. We are grateful for all kinds of contributions. Every penny counts!Recent activity

 • Mai Skare Mai Skare Donated 400 kr.

  Fra 4 glade børn til glæde for endnu flere børn

 • Annelise Rasmussen Annelise Rasmussen Donated 500 kr.

  Det er et fantastisk projekt I har gang i. Held og Lykke til jer og børnene der skal have gavn af jeres flotte indsats.

 • Helle Kamuk Nielsen Helle Kamuk Nielsen Donated 100 kr.

 • Birgit Sand Birgit Sand Donated 250 kr.

  Rigtig godt projekt, I har gang i.

 • Ulla Mikkonen Ulla Mikkonen Donated 500 kr.

  Donationen er med hilsen fra 2A og 2B på HBS afd. Kildegade. Vi har arbejdet med Bangladesh og fremlagt for forældrene. Der blev solgt brugt legetøj, nips og hjemmebagte cookies. Overskuddet blev tæt på 500 kr. som hermed doneres.

 • Signe Kjempenes Signe Kjempenes Donated 250 kr.

  Hils i Bangladesh! God fornøjelse med arbejdet :-)

 • Anonymous User Anonymous User Donated 500 kr.

 • Grethe Riber Dam Grethe Riber Dam Donated 250 kr.

  SÅ flot ogbetydningsfuld indsats, I gør! Medvind i projektet👍

 • Lene Petersen Lene Petersen Donated 250 kr.

  Undervisning fremfor ægteskab☺

 • Tine Andersen Tine Andersen Donated 100 kr.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak. Du er med til at vi kan bygge legepladser i Bangladesh og gøre skoledagen bedre for alle. Tak
 • Karl møller Karl møller Donated 500 kr.

  Denne donation er givet af faster Astrid til hjælp for jeres store arbejde ude i verden.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak! Det er dejligt. Det gør en stor forskel for vores arbejde med legepladserne
 • Stig Madsen Stig Madsen Donated 500 kr.

 • Marianne Sandgård Poulsen Marianne Sandgård Poulsen Donated 250 kr.

  Tak for inspiration og fordi I gør det vi andre blot tænker. Vi prøver også noget nyt i år: Intet fyrværkeri nytårsaften - i stedet et bidrag til “jeres” legeplads👍

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Marianne og Karsten🙏🏼 Dejligt med jeres bidrag! Det gør en stor forskel. Håber I kommer godt ind i det nye år. Godt nytår⭐️
 • Peter Sebastian Petersen Peter Sebastian Petersen Donated 250 kr.

  En lille hjælp fra Anja og jeg, som støtte til jeres meget meningsfulde arbejde.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Anja og Peter. Dejligt med jeres støtte Glæder os til at komme i gang med arbejdet i februar. Godt nytår.
 • Ernst rand Henriksen Ernst rand Henriksen Donated 250 kr.

  Er klar til træskulptur kursus

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Ernst! Glæder os til at være kreative i Bangladesh med at bygge legepladser. Fedt at du er klar til at være kreativ med træ og motorsav! Vi ses.
 • Søren Gersby Søren Gersby Donated 250 kr.

  I skal jo have noget at rykke i på turen, så I ikke bare sidder med hænderne i skødet. 😜 Og så får rødderne på skolen også noget at rykke i, i pauserne. Så hermed velkommen i mål og god fornøjelse.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Søren! Tak fordi du giver os muligheden for at bygge legepladser og dermed få hænderne op af skødet!😁 Tak fordi du hjalp os i mål, med første målsætning. Nu er vi rigtig godt på vej og drømmer videre om nye mål for børn i Bangladesh🌞⭐️🙏🏼

 • Mie Minor Nielsen Mie Minor Nielsen Donated 500 kr.

  Vi har selv opholdt os en del i Bangladesh og kan se hvor meget der er brug for hjælp på udviklingsarbejdet med børn 🙏 Vi vil derfor gerne bidrage til jeres store indsats. God tur til jer og held og lykke med projektet. Torben & Mie

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Viden forpligter. I ved fra jeres mange erfaringer med Bangladesh, at der er brug for uddannelse til børnene. Tusind tak for jeres bidrag! et vil vi glæde os til at bruge på legepladser i SMS Bangladesh!🙏🏼
 • Kristine Claxton Kristine Claxton Donated 500 kr.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Kære Kristine. Tusind tak! Dit bidrag vil gøre en stor forskel og vi vil glæde os til at kunne fortælle med billeder hvad der kunne bygges og bruges for vores indsamling.
 • Anonymous User Anonymous User Donated 250 kr.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak for dit bidrag. Det sætter vi stor pris på. Det vil være med til at skabe en bedre skole i Bangladesh, med mere leg.
 • Anna Lund Gregersen Anna Lund Gregersen Donated 500 kr.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Kære mor,mor Anna❤️. Dejligt at du bidrager sådan at vi kan realisere drømmen om bedre legepladser til eleverne!. Det gør en stor forskel. Glæder os til at fortælle og vise dig hvilken forskel det har gjor. ⭐️
 • Karl Møller Karl Møller Donated 500 kr.

  Jeg give en hjælpende hånd i form af et beløb der giver mening til et godt formål.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Kalle. Dejligt at du bidrager sådan at vi kan realisere drømmen om bedre legepladser til eleverne!. Det gør en stor forskel. Glæder os til at fortælle og vise hvilken forskel det har gjor. ⭐️
 • Maja Vibe Hammer Maja Vibe Hammer Donated 250 kr.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Maja!. Dejligt at du bidrager sådan at vi kan realisere drømmen om bedre legepladser til eleverne!. Det gør en stor forskel. Glæder os til vi ses og du kan se fotos af legepladse. ⭐️
 • Mette Burgaard Madsen Mette Burgaard Madsen Donated 250 kr.

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Mette. Dit bidrag gør en stor forskel. Glæder os til at vise dig fotos af legepladsen. ⭐️
 • Hans Ravn Hans Ravn Donated 500 kr.

  Fordi jeg skal med

  Christina Hausgaard Gregersen Christina Hausgaard Gregersen: Tusind tak Hans. Vi glæder os til at opleve og opbygge sammen med du og Margit⭐️