Indsamling til gadefest i anledning af Mariatjenestens 40 års jubilæum lørdag den 30. august.

Donate
Created By:
Kasper Bruun Andersen
Collecting for:
Kirkens Korshær København

Indsamling til gadefest i anledning af Mariatjenestens 40 års jubilæum lørdag den 30. august.

Vi samler penge ind til at holde en stor gadefest i anledning af Mariatjenestens 40 års tilstedeværelse i Istedgade: Mariatjenesten er et værested for mennesker præget af misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed, og som lever og færdes i området omkring Hovedbanegården i København. Mariatjenesten sigter på at give mellemmenneskeligt samvær og omsorg til brugere, som ønsker det. Mariatjenesten holder åbent dagligt fra 12 – 16 og fra 19.30 – 23, og aftenåbent i weekenderne alle 365 dage om året. Dette kan lade sig gøre på grund af de 50 frivillige, som er tilknyttet stedet. Mariatjenesten drives af Kirkens Korshær og har eksisteret siden 1974.

I år har Mariatjenesten 40 års jubilæum. Dette markeres med en stor gadefest lørdag den 30. august, hvor brugere af Mariatjenesten, medarbejdere og frivillige gennem årene, støtter, venner, naboer, kollegaer, samarbejdspartnere inviteres.

Indsamlingen går til god musik, mad og drikke, aktiviteter på dagen og helt generelt til at give alle en rigtig god dag - ikke mindst de mennesker, for hvem hverdagen nogle gange kan være særdeles hård at komme igennem.

Et eventuelt overskud går til næste års sommerlejr og andre ture ud af huset, hvor brugere af Mariatjenesten, hvis liv er præget af misbrug, psykisk sygdom og hjemløshed, kan få et afbræk fra hverdagen på stenbroen.

Tak for din donation og spred gerne indsamlingen i dit netværk!


Recent activity

  • Kasper Bruun Andersen

    Alle beløb modtages med hjertet. Kom glad :-)

  • Dorte Olsen Dorte Olsen Donated 100 kr.

  • Anonymous User Anonymous User Donated 100 kr.

  • Anonymous User Anonymous User Donated 50 kr.

  • Anonymous User Anonymous User Donated 50 kr.