1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Scleroseforeningens generelle arbejde

Sclerose er en uhelbredelig og ofte stærkt invaliderende sygdom, der rykvis angriber dele af centralnervesystemet. Sygdommen er kendetegnet ved at være i stadig udvikling - og forværring - med et helt uforudsigeligt sygdomsforløb og med meget svingende symptomer. Symptomerne kan bl.a. være spastiske lammelser, svimmelhed og smerter samt en svigtende evne til at se, høre og tale. Fælles for alle er, at lidelserne medfører store fysiske, psykiske og sociale forandringer, som kan gøre det meget svært at fastholde en stabil dagligdag. Sygdomsforløbet varierer fra person til person. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække. Scleroseforeningens hovedformål er til enhver tid at støtte mennesker med sclerose og lette vilkårene for de familier, der har sygdommen helt inde på livet. Det gør vi med fokus på patientstøtte, information og forskning. I dag har ca. 16.000 danskere sclerose, og hver dag får 2 yderligere stillet diagnosen. 2 ud af 3 er kvinder. Sygdommen rammer hovedsageligt mennesker i 20-40 års alderen.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Aalborg

Kirkens Korshær i Aalborg rummer mange tilbus til socialt udsatte og andre mennesker med behov for hjælp. Vi har to varmestuer, en natvarmestue, et gårdprojekt i Klarup, skurbyen, herberget, familiearbejdet og en korshærspræst Lena Bentsen som tilbyder sjælesorg, samtaler og rådgivning.

Choose Project Read More...

1. Tranbjerg - Klatrevæg

1. Tranbjerg har fået kommunalt tilskud til en klatrevæg/klatretårn, men vi skal selv skaffe de sidste godt 100.000 som en klatrevæg koster, så vi håber at du vil hjælpe os med at nå målet, så vi kan bygge en ny klatrevæg/klatretårn i 2015.Vi håber at i alle vil være med til at hjælpe os så vores drøm om en klatrevæg, ikke bare for for vore spejdere, men også for andre børn og unge i Århus syd, der alle vil få glæde af denne klatrevæg.Du kan give en donation direkte til klatretårn, - Tak for støtten! Skulle vores klatrevæg, mod forventning ikke blive til noget, vil støttebeløbet går til "fede" spejderaktiviteter i 1. Tranbjerg

Choose Project Read More...

Sejlklubben Lynæs

Sejlklubben Lynæs har 50-års jubilæum i 2016. Det skal ikke bevirke at vi gror fast. Vi ønsker at holde fast i at udvikle klubben, og skabe fristende og tidsvarende tilbud til medlemmerne og yngre mennesker i lokalområdet. Undervisning skal ske på et kvalificeret grundlag, derfor er både klubbens Juniorafdeling og Sejlerskole for voksne certificeret af Dansk Sejlunion. Klubben ligger lige ud til landets bedste sejlvand og vi prioriterer aktiviteter på vandet højt, uden at glemme den sociale side, som også løbende bliver udviklet. Du kan se mere om klubbens aktiviteter på lynaes.dk eller på facebook.com/SejlklubbenLynaes/

Choose Project Read More...

Kræftens Bekæmpelses generelle arbejde

Kræftens Bekæmpelse kæmper for et liv uden kræft. I dag rammes hver tredje dansker af kræft i løbet af deres levetid, og hvert år får flere end 30.000 konstateret kræft. Kun halvdelen overlever. Derfor arbejder Kræftens Bekæmpelse med forskning i kræft.Formidling af viden om kræft til befolkningen er et andet fokusområde, da en tredjedel af kræfttilfældene kan forebygges med den viden, der findes i dag. Patientstøtte og hjælp til pårørende og efterladte er et tredje indsatsområde.Alle venter på det store gennembrud, som én gang for alle skal gøre det af med kræft. Det vil ikke ske i morgen, men der sker hver dag små fremskridt, som samlet gør en stor forskel. Når du støtter Kræftens Bekæmpelse, hjælper du med i kampen mod kræft. Her på siden kan du oprette en indsamling til støtte for Kræftens Bekæmpelse. Når du opretter en indsamling, har du mulighed for at kæde den sammen med en begivenhed, som giver god mening for dig - det kan f.eks. være i forbindelse med et marathonløb. Du kan vælge at indsamle midler til Kræftens Bekæmpelses generelle arbejde, eller et af organisationens projekter, som fx Lev Livet Mand eller Projekt OmSorg. Kræftens Bekæmpelse, der er en af Danmarks største velgørenhedsorganisationer, har lokalforeninger over hele landet, og laver et omfattende politisk arbejde for at gennemføre en national kræftplan. Organisationen drives primært for donationer fra bla. indsamlinger, og kun 5% af organisationens indtægter kommer fra det offentlige.Opret din egen indsamling på BetterNow allerede i dag og hjælp os med at bekæmpe kræft.

Choose Project Read More...

#StopKrigModKvinder

Mød Jannat Ara Jannat Ara bor i en flygtningelejr i Bangladesh sammen med sin datter på 10 måneder, Noor Safa. De er flygtninge fra Myanmar, og de har kun hinanden. De er flygtet fra deres hjem i Myanmar, hvor militæret siden august 2017 har angrebet den muslimske del af befolkningen. Angrebet skete meget pludseligt, og Jannat greb Noor Safa og løb for livet sammen med sin mand. Flugten var kaotisk, og Jannet mistede sin mand af syne. Det var sidste gang, hun så ham. I dag ved hun ikke, hvor han er – eller om han overhovedet er i live. Det lykkedes Jannat at få sig selv og sin datter i sikkerhed i Bangladesh, og i dag bor de i en flygtningelejr, hvor hun mødte CARE. CARE hjælper kvinder som Jannat I CARE Danmark tror vi på, at kvinder og mænd er lige. Det handler om, at kvinder skal have samme muligheder i livet som mænd. Globalt ser vi, at kvinder er ekstremt udsatte, når der opstår krige og katastrofer. For eksempel oplever mere end to ud af tre kvinder kønsbaseret vold eller voldtægt i forbindelse med konflikter og katastrofer! Vi ser, at pigerne ofte er de første, der bliver taget ud af skolen, når familien mangler penge. Og at kvinderne er de første, der må undvære mad i landsbyen, når sulten trænger sig på. Selv i hverdagen har både kvinder og piger ofte mindre frihed og færre muligheder end mænd og drenge. Kvinder står for eksempel for mere end halvdelen af det fysiske arbejde i landbruget i Afrika, mens de kun tjener under 20 procent af pengene. Det er ikke fair! Derfor siger vi i CARE Danmark #StopKrigModKvinder Hjælp én kvinde, og du hjælper en hel familie Kvinder er helt centrale for CARE Danmarks langsigtede indsats mod sult og fattigdom. Vi kan se, at når vi hjælper en kvinde, så hjælper vi en hel familie. Det er ikke kun sund fornuft for os at hjælpe kvinder, det er også nøglen til den gode udvikling. Kvinder bruger 90 procent af deres indtjening på deres familier, hvor tallet for mænd er noget lavere, nemlig omkring 40 procent. Derfor arbejder vi i CARE Danmark målrettet med at styrke kvinders rettigheder og muligheder hver eneste dag året rundt. Hjælp kvinderne i verdens udviklingslande - start en indsamling og spred budskabet i dit netværk. Vi har brug for din hjælp, så vi sammen kan #StopKrigModKvinder

Choose Project Read More...

START DIN EGEN INDSAMLING TIL ALZHEIMERFORENINGEN

Start din egen indsamling og hjælp mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Næsten en halv million danskeres hverdag er berørt af demens – enten fordi de selv har en demenssygdom, eller fordi de er nære pårørende, venner eller kollegaer til en person med demens, og hvert år kommer 14-15.000 nye tilfælde af demens til. Alzheimerforeningen arbejder for at bekæmpe demenssygdomme samt for at forbedre vilkårene for mennesker med demens og deres pårørende ved at: Rådgive, via den uafhængige og landsdækkende telefonrådgivning, Demenslinien. Støtte og hjælpe mennesker med en demenssygdom og deres pårørende via støttegrupper, demenscaféer, Erindringsdans, ferieophold og sorggrupper for børn. Oplyse og informere om livet med demens via udgivelser af medlemsblade, nyhedsbreve mm. Sætte demenssagen på dagsordenen, ved kampagner og pressearbejde, for at forbedre forholdende for demensramte og medvirke til at fjerne de tabuer der stadig eksisterer. Indsamle midler til forskning i Alzheimers Sygdom og andre demenssygdomme.

Choose Project Read More...

PlanBørnefondens generelle arbejde

PlanBørnefonden er Danmarks største privatfinansierede børnerettighedsorganisation. Vi er en del af Plan International, og arbejder i flere end 70 lande for at sikre børn og unges rettigheder og ligestilling mellem drenge og piger.

Choose Project Read More...

Danmarks Bløderforening

Danmarks Bløderforening er en
patientforening, som varetager blødernes interesser og taler deres sag, for
eksempel når det gælder levevilkår og rammer for behandling. Foreningen arbejder samtidig for at udbrede kendskabet til blødersygdom. Til daglig ledes foreningen af en frivillig bestyrelse og et lille sekretariat. Du kan være med til at støtte vores arbejde ved at starte en indsamling. I Danmarks Bløderforening har vi mange aktiviteter og medlemstilbud. Vi arbejder for at
skabe et bedre liv for mennesker, der lider af blødersygdom, og deres
pårørende bl.a. andet ved at danne ramme for netværk og
erfaringsudveksling blandt blødere og deres familier. Foreningen blev stiftet i
1970 og har cirka 600 medlemmer.Blødersygdom kort fortaltBlødersygdomme er sjældne
sygdomme, som indebærer, at blodet ikke størkner på normal vis, fordi bløderne
mangler eller kun har meget lidt af det det stof, der får blodet til at
størkne. I Danmark findes ca. 1000 personer med blødersygdom, som er fordelt over hele landet. Der er derfor langt
til andre med samme sygdom, og ofte står bløderne og deres pårørende meget
alene med sygdommen og dens udfordringer.

De mest udbredte
blødersygdomme er hæmofili A og B, der næsten udelukkende rammer mænd, samt von
Willebrands sygdom, som rammer begge køn. Foreningen tæller også mange
medlemmer med blødersygdommen ITP, som skyldes, at blodpladeantallet falder til
så lavt et niveau, at der opstår risiko for livstruende blødninger. Mens
blødersygdom er en kronisk sygdom, der varer hele livet, kan ITP være enten
akut eller kronisk.

Choose Project Read More...

Depressionsforeningens generelle arbejde

Depressionsforeningen skaber netværk, kendskab til og dialog omkring depression og bipolar lidelse. Vores mission er at sikre bedre forhold gennem politisk interessevaretagelse, at skabe netværk for sygdomsramte og deres pårørende, at yde rådgivning og støtte og ikke mindst nedbryde tabu og fordomme gennem oplysning. DepressionsForeningen arbejder for at øge kendskabet til depression og bipolar lidelse gennem dialog og information og yder støtte og rådgivning til de sygdomsramte og deres pårørende. DepressionsForeningen skaber ligeledes netværk gennem selvhjælpsgrupper i hele landet og arrangerer foredrag, kurser og temaarrangementer.

Choose Project Read More...

Børns Vilkårs Landsindsamling 2020

Vi samler ind for at sikre, at svigtede børn kan ringe til BørneTelefonen og få hurtig hjælp året rundt. Hver dag er der børn i Danmark, som ringer til BørneTelefonen, fordi de bliver svigtet, mobbet, misbrugt eller slået af dem, de elsker mest. Men desværre er det ikke alle, der får hjælp, for vi kan kun besvare under halvdelen af børnenes henvendelser.Bliv digital indsamler til Børns Vilkårs Landsindsamling 2020Har du ikke mulighed for at gå til landsindsamlingen søndag den 22. marts 2020, kan du oprette en indsamling her, som du kan dele i dit netværk, og på den måde støtte BørneTelefonen. Som digital indsamler er du med til at sikre, at svigtede børn kan få den nødvendige hjælp på BørneTelefonen, når de står alene og har allermest brug for hjælp.Det går pengene tilPengene fra Børns Vilkår landsindsamling går til at sikre, at vi kan hjælpe endnu flere svigtede børn i Danmark, der året rundt har alvorligt brug for vores hjælp.Vores rådgivere på BørneTelefonen har knap 50.000 samtaler med børn og unge om året, og den er åben hver dag – også i de sene aftentimer. Hver eneste dag er der børn, der ikke kan komme igennem til en rådgiver, og må lægge røret på uden at have fået den nødvendige hjælp, fordi der er optaget på linjen. Det er helt forfærdeligt at forestille sig at være dét barn, der sidder alene tilbage med røret i hånden, uden at have fået hjælp. Det er derfor, at vi samler ind – så alle børn kan få hjælp.Én samtale på BørneTelefonen kan være nok til at ændre et barns liv. Vi samler ind, så vi kan nå endnu flere børn, før det er for sent. Vi arbejder blandt andet hen imod, at BørneTelefonen kan holde åbent hele døgnet. Og vi er i gang med at åbne en helt ny afdeling i Aarhus, så endnu flere rådgivere kan tale med de børn, der ellers ikke kommer igennem.De penge, som du samler ind, betyder alt for vores muligheder for at hjælpe et svigtet barn.

Choose Project Read More...

DINNødhjælp - Land of Hope

Donations to DINNødhjælp will be used to safeguard the running of our children center Land of Hope in Nigeria, which includes school and education fees, food, nutritional and medical care, hospital treatment of tortured children, clothing, staff salary, operation and maintenance of Land of Hope and advocacy programs.

Choose Project Read More...

Red Orangutangens generelle arbejde

Red Orangutangen arbejder for at redde og give orangutanger en bedre fremtid i regnskovene på Borneo. Borneo er verdens tredjestørste ø er har noget af den rigeste natur man finder på landjorden. En af de tusindvis af arter man finder på Borneo er den karismatiske orangutang. Orangutang findes kun her og på Sumatra. Men over de sidste 100 år er 80-90% af orangutangerne forsvundet. Regnskoven fældes til fordel for plantager og orangutangunger fanges og holdes illegalt som kæledyr. Hos Red Orangutangen arbejder vi for at bevare orangutangen nu og for fremtiden. Vores rehabiliteringscenter blev grundlagt af danskeren Lone Dröcher-Nielsen (Kendt fra DR dokumentaren Kvinden og Aberne). Herfra reddes og rehabiliteres orangutanger der kommet i klemme i mødet med mennesker. Mange kommer ind som helt små forældreløse unger. I naturen vil en unge følge sin mor i 6-8 år inden den kan klare sig selv. På centeret får ungerne den omsorg og træning de skal bruge til de er klar til at blive sat ud i beskyttet regnskov. Uden regnskov kan vi ikke bevare orangutangerne. Red Orangutangen arbejder derfor med skovbevarelse og naturgenopretning i regnskovsprogrammet SOS Borneo. Ved at bevare regnskoven hjælper vi ikke kun orangutangen men også de tusindvis af andre arter der findes på Borneo.Start din egen indsamling Det er nemt at starte sin egen indsamling, det handler bare om at få en god idé og engagere venner og familie.Ved at samle penge ind til Red Orangutangen, er du med til at hjælpe orangutangerne til en bedre fremtid.

Choose Project Read More...

Gadens Børn's general work

EN LILLE HJÆLP ER EN STOR HJÆLP FOR OS! Hvem er vi?Gadens Børn er en non-profit organisation, der siden 2012 har arbejdet for at hjælpe børn, der lever på gaden i Kolkata, Indien til en sund, tryg og mulighedsrig fremtid væk fra gaden gennem adgang til uddannelse, sundhedsydelser, daglige måltider, tryghed og omsorg. Det specielle ved Gadens Børn er, at vi er en non-profit organisation, der primært drives af frivillige ildsjæle. Hvad gør vi?Gadens Børn hjælper dagligt over 600 af gadebørn til en fremtid væk fra gaden gennem deres 12 projekter, der omfatter tre skoler, et baby- og mødrecenter, en mobil sundhedsklinik, et kommende pigehjem m.m. Det er Gadens Børns mission at hjælpe børnene til at opbygge troen på livet og ikke mindst dem selv ved at give dem redskaberne til at udforske og realisere deres egne evner, færdigheder og interesser, med hvilke de kan få mulighed for at bryde den sociale arv og skabe et liv for dem selv væk fra gaden.

Læs mere om Gadens Børn og støt
vores arbejde på www.gadensboern.org
eller find os på Facebook https://www.facebook.com/gadensborn/, Instagram https://www.instagram.com/gadensboern/ eller LinkedIn https://www.linkedin.com/company/9477079/.

Choose Project Read More...