1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Børnelungefondens generelle arbejde

Let livet for et lungebarn og støt Børnelungefonden!De mest alvorlige lungesygdomme rammer børn og familier lige så hårdt som kræft og hjertesygdomme og i lige så stort antal. Der mangler forskning i og viden om børns lungesygdomme, som desværre har været et forsømt område i mange år. Så mange børn lever med en lungesygdomOver 1.000 børn og unge i Danmark lever med en alvorlig sygdom i lungerne. Tæller vi astma med, som er den hyppigst forekommende børnesygdom og årsag til flest indlæggelser på børneafdelinger i Danmark, er hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn ramt.Børnelungefonden kan gøre en forskelFonden støtter initiativer omkring børnelunger, der:• øger livskvaliteten og styrker det sociale liv blandt lungesyge børn og familier via rådgivning, netværk, praktisk hjælp og aktiviteter, hvor børn og familier mødes• styrker forskning i tidlig opsporing, diagnostik og god behandling• oplyser og uddanner patienter, pårørende, sundhedsfagligt personale og befolkningen i forhold til at passe på deres lunger Fonden er en privat organisation, der er afhængig af at indsamlede midler.

Choose Project Read More...

BØRNELUNGEFONDEN HAR AKUT BRUG FOR DIN HJÆLP!

Børnelungefonden skal, ligesom alle andre fonde, inden 1. oktober 2016 samle 100 donationer ind à minimum 200 kr. for at blive godkendt som fradragsberettiget. Bliver fonden godkendt som fradragsberettiget, kan du og andre fortsat trække donationer til Børnelungefonden fra i skat. Er du én af de 100? Vil du hjælpe lungesyge børn og deres familier til et bedre liv? Vær med til at få Børnelungefonden godkendt! Donér minimum 200 kr. Del budskabet og hjælp os med at finde de andre 99! Hvad er Børnelungefonden?Børnelungefonden støtter forskning, aktiviteter og information til lungesyge børn og deres familier. Desværre er raske lunger ikke en selvfølge for alle. Lungesygdomme rammer tusindvis af børn. Diagnoserne er forskelligartede, og mange af lungelidelserne er svære at behandle. Børnene har mange hospitalsbesøg og indlæggelser, fravær fra institution og skole – og isolation kan være uundgåeligt på grund af den store risiko for infektioner.Børneastma er den hyppigst forekommende sygdom hos børn og årsag til flest akutte indlæggelser på børneafdelinger i Danmark. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn er ramt.Børnelungefonden modtager ingen støtte fra det offentlige. Derfor er fonden afhængig af private bidragsydere, arv og sponsorer.Børnelungerne bliver overset Der mangler forskning i og viden om børns lungesygdomme, som desværre har været et forsømt område i mange år. Hjælp lungesyge børn og deres familier. Læs mere om Børnelungefonden her: https://www.lunge.dk/boernelungefonden

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD IRONMAN KØBENHAVN 23/8

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.Giv børnene og deres familier håb om et lettere liv.

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD 70.3 KRONBORG 21/6

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.Giv børnene og deres familier håb om et lettere liv.

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD 4:18:4 København 20/8 - 22/8

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.Giv børnene og deres familier håb om et lettere liv.KMD støtter lungerne

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD 70.3 AARHUS 13/9

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.Giv børnene og deres familier håb om et lettere liv.

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD 4:18:4 Aalborg 30/5

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.Giv børnene og deres familier håb om et lettere liv. KMD støtter lungerne

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD 4:18:4 Odense 23/5

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.Giv børnene og deres familier håb om et lettere liv.

Choose Project Read More...

KMD STØTTER BØRNELUNGEFONDEN - KMD 4:18:4 Kronborg 19/6

KMD har valgt at støtte Børnelungefonden. BørneLungeFonden er sat i verden for at lette hverdagen for de børn og familier, der er ramt. For når et lille barn får en alvorlig sygdom, bliver livet også svært for mor og far og søskende. KMD støtter med 5 kr. for hver km. vores medarbejdere svømmer, cykler eller løber, når de deltager i KMD 4:18:4, KMD IRONMAN eller KMD 70:3. Du kan også være med til at aflaste de hårdt ramte børn og deres familier, så de kan få midler til deres aktiviteter og mere luft i hverdagen.

Choose Project Read More...