1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Kirkens Korshær Aalborg

Kirkens Korshær i Aalborg rummer mange tilbus til socialt udsatte og andre mennesker med behov for hjælp. Vi har to varmestuer, en natvarmestue, et gårdprojekt i Klarup, skurbyen, herberget, familiearbejdet og en korshærspræst Lena Bentsen som tilbyder sjælesorg, samtaler og rådgivning.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Odense

I varmestuen må brugerne komme præcis, som de er, hvilket vil sige, at de også godt må være der, når de er påvirkede af alkohol, narko og medicin, og brugerne må gå igen, som de er. Når brugerne træder ind i Varmestuen, inviteres de ind i et fællesskab, hvor de selv bestemmer graden af deres deltagelse i dette fællesskab. Omvendt er det også brugerne, der "inviterer" andre - også medarbejdere - ind i deres liv, og brugerne skal møde interesserede og nænsomme medarbejdere, der træder til, når brugerne er klar til det. Nøgleordene i mødet med brugerne er respekt og værdighed, og det er medarbejdernes mål, at brugerne i varmestuen oplever omsorg, varme og nærhed.Brugerne af varmestuen er fortrinsvis mennesker med et misbrug af narko, alkohol, medicin eller en blanding af ovennævnte. Derudover er nogle hjemløse i kortere eller længere perioder. Nogle af brugerne er psykisk syge, hvoraf en del også er misbrugere. Enkelte har ikke et decideret misbrug, men deres manglende sociale kompetencer gør det vanskeligt for dem at indgå i andre sammenhænge. Ca. 80 % af brugerne er mænd, og de fleste er i alderen 25 - 60 år. Det daglige besøgstal svinger periodevis meget og ligger fra ca. 50 til ca. 100 brugere.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Sønderborg

Arbejdet i Kirkens Korshær Sønderborg startede i 1934 med Søster Gerda i front. Året efter kom den altafgørende arbejdskraft, som er årsag til, at der i dag drives et forgrenet stykke arbejde for udsatte, Alberta Jensen til. Alberta Jensen viede sit liv til arbejdet for udsatte og sled i mere end 50 år for at skabe gode forhold for brugerne. Alberta Jensen havde hele livet fuldtidsarbejde og brugte sine fritimer på arbejdet i korshæren. I efteråret 1937 blev hun leder af arbejdet i Sønderborg og da hun i 1987 døde, havde hun testamenteret hele sin formue til Kirkens Korshær. Arven gjorde det muligt at købe en grund på Vølundsgade i Sønderborg og efterfølgende bygge et hus på grunden.Udover varmestuen er der etableret et herberg på Vølundsgade 8. Herberget er også en direkte føle af en arv, idet Frøken Holm-Rasmussen ved sin død efterlod en arv på 5 mill. kr. til ligelig fordeling mellem Kirkens Korshær i Sønderborg og Landsstyrelsen i København. Herberget åbnede i okt. 2011 og er opkaldt efter Alberta Jensen.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshærs generelle arbejde

Hjælp til medmennesker i danmarkKirkens Korshær arbejder for at hjælpe samfundets udstødte og marginaliserede mennesker. Takket være de indsamlede midler og vores ca. 8000 frivillige kan Kirkens Korshær støtte mennesker med liv præget af hjemløshed, psykisk sygdom og misbrug.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Holbæk

Kirkens Korshær Holbæk har varmestuen ‘Klostercaféen’ i Klosterstræde og bofællesskaber i Klosterstræde og på Havnevej. Vi driver genbrugsbutikkerne Pusterummet og Havnens Genbrug på Havnevej i Holbæk og butikken i Skarridsøgade i Jyderup. Vi er fire ansatte medarbejdere og cirka 85 frivillige. Derudover har vi en del borgere med opgaver i huset som aktiverede, i arbejdsprøvning og samfundstjeneste. Kirkens Korshær har været i Holbæk siden 1927.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær København

Kirkens Korshær i København har mange tilbud til udsatte og nødstedte mennesker. På Christianshavn driver vi varmestuen Fedtekælderen og i Genbrugsen på Torvegade er der varmestue, lektiecafé og familiearbejde. På Vesterbro ligger værestedet Mariatjenesten, nødherberget for kvinder og i Istedgade 100 har varmestuen til huse. Ligeledes er der på Nørrebro varmestue og natcafé i Stengade 40. I Københavns nordvestkvarter finder man på Drejervej varmestuen Hotel Jens, Tøjuddelingen samt familiearbejde og i Hillerødgade ligger Kirkens Korshærs herberg og natcafé. Kompasset som ligger på Worsaaesvej (Frb.), tilbyder juridisk og social rådgivning til hjemløse migranter.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Horsens

Kirkens Korshærs Varmestue i Horsens er et tilbud om nærhed, varme og omsorg til socialt udsatte mennesker. Vi støtte mennesker med liv præget af hjemløshed, psykisk sygdom og misbrug. STØT os med den her konto nummer

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Helsingør

Kirkens Korshær i Helsingør driver Varmestuen og herberget Stubben som ligger på Stubbedamsvej 20. Vi sørger for at det er muligt for socialt udsatte mennesker at få et billigt måltid mad, et bad og nogle at snakke med. Vi laver også sociale aktiviteter såsom systue, læsegrupper og malegruppe. Vores sociale arbejde er finansieret af de penge, vi har i overskud ved at drive to genbrugsbutikker i Helsingør samt ved offentlige tilskud.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Randers

Kirkens Korshærs Byarbejde i Randers giver tilbud om at være med i et socialt fællesskab omkring genbrugsopgaver, fællesspisning, kreative tilbud, café, gudstjenester, lejre, udflugter m.m. Gennem de forskellige aktiviteter skabes små og store fællesskaber og netværk, som er med til at bryde ensomhed og give indhold i livet. Byarbejdet har adresse på Vestertorv 16 og Marienborgvej 28.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Brønderslev - Varmestuen Fristedet

Varmestuen ”Fristedet” er en selvejende institution, som hører ind under den landsdækkende forening Kirkens Korshær. Midlerne til at drive "Fristedet” får vi hovedsagelig fra salg af genbrugsting i vores to genbrugsbutikker i Østergade i Brønderslev og på Sdr. Allé i Vrå. Kirkens Korshærs afdeling i Brønderslev ejer selv det hus vi hører hjemme i, i Nørregade 6a. Derudover modtager vi hvert år et tilskud fra Brønderslev kommune, som dækker ca. 30 %. Vi er en varmestue med plads, tilbud og omsorg for nogle af samfundets mest udsatte i Brønderslev. De mennesker, som oftest ikke har andre tilbud at benytte sig af. Vores varmestue” Fristedet” er beliggende centralt i Brønderslev by og her kommer dagligt mellem 20 og 25 brugere, som dels kommer for at få noget varmt at spise, men i den grad også for at få en snak og noget omsorg. Vore brugere er aktive eller tidligere misbrugere, mennesker som er præget af psykisk sygdom eller ensomhed. 10 – 12 frivillige (som har en vagt om ugen) har i ca. 17 år drevet stedet sammen 2 lønnede medarbejdere. Vi prioriterer maden meget højt, og den bliver lavet helt fra bunden. Thyra Frank, fra Plejehjemmet Lotte sagde engang ”Ska´vi ha´Flæskesteg, ja, så ska´det dufte af Flæskesteg”. Og det gør det helt sikkert her i ”Fristedet”. Dog er det sjældent vi får Flæskesteg, men det sker da. Vi gør meget ud af at holde de gamle traditioner ved lige, så som julen, påske, pinse, Sankt Hans, St. Bededag og vi holder selvfølgelig også brugernes fødselsdage, hvis de ønsker det. Det vigtigste af alt i vores menneskesyn er nok respekten for de mennesker som kommer her, og især respekten for anonymiteten. Vi har ingen registrering af de folk, som kommer her og vores holdning er også, at her får man lov til at komme som man er og gå som man er, hvis det er det man ønsker. Ønsker man derimod hjælp til et eller andet, ja, så stiller vi gerne op som bisidder el. hjælp til videre formidling til en slags hjælp, som vi ikke har bemyndigelse til. Det er her vigtigt at fortælle, at vi ikke er et behandlingssted, men vi kan formidle og rådgive i den forbindelse.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Slagelse

Kirkens korhærs arbejde i Korsør, Skælskør og Slagelse har mange arbejdsgrene. Vi har genbrugsbutikker, med både tøj ting og sager samt møbler og meget mere. Vi har varmestuer og skæve boliger. Vores målgruppe, som er de socialt udsatte. Vi udleverer tøj til dem som måtte trænge og kan tilbyde både bad og tøjvask for dem som har behov for det. Vi har en gruppe trofaste frivillige som hjælepr til i varmestuerne og i genbrugsbutikkerne og vi samarbejder bredt med andre lokale foreninger og med Slagelse kommune.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Vejle

»KK« en Varmestue, hvor man kan komme og være! Vi henvender os til mennesker, der har brug for det »KK« tilbyder.Vi er et sted, hvor man kan tale med andre om de problemer, man slås med. Det kan være misbrug, ensomhed, psykisk sygdom, hjemløshed osv. Vores medarbejdere er pædagogisk uddannet og står til rådighed for at hjælpe vores brugere. Det kan være at kontakte offentlige myndigheder, få aftalt lægebesøg o. l.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Herning

Du kan støtte Kirkens Korshær i Herning på flere måder. Du kan give en kontant gave. Konto 9108 000 233 5484. Bidrag til Kirkens Korshær kan ifølge ligningsloven § 8 a trækkes fra på selvangivelsen. Ægtefæller kan hver for sig få højeste fradrag, der er 14.500 kr. Der er siden 2012 ikke længere et mindstebeløb der skal gives for at opnå fradrag. Giver du os dit CPR. nr. indberetter vi din gave til SKAT.dk Testamentariske gaver. Ønsker du at testamentere midler til Kirkens Korshær, gælder som hovedregel følgende. Testamenter mærket: Kirkens Korshær, Herningtilfalder Kirkens Korshær i Herning. Testamenter mærket: Kirkens Korshær tilfalder Kirkens Korshær Hovedkontoret.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Silkeborg

Kirkens Korshærs varmestue i Silkeborg er et frirum for mange udsatte mennesker. I varmestuen bliver brugerne mødt af mennesker, der interesserer sig for hvordan man har det og forsøger at rumme én, også selvom man har svært ved at rumme sig selv. Omsorg kan ikke måles eller vejes og den bliver først rigtig synlig, når den svigter eller slet ikke er til stede. Der er altid omsorg at finde i varmestuen og nogen at snakke med. I varmestuen kan man udover kaffe og morgenbrød, købe billig velsmagende varmt mad til middag, som vores frivillige har lavet. Køkkenet har 1 fastansat køkkenleder og mange frivillige som hjælper til. Der er også et aktivitetsrum på 1. sal, hvor brugerne kan låne en computer, spille musik m.m. eller bare sidde og hyggesnakke med andre brugere. Aktiviteten har åben mandag og fredag. Hus Forbi aviser uddeles fra varmestuen til Hus Forbi sælgere.

Choose Project Read More...

Kirkens Korshær Ringsted

I Ringsted er vi en flok aktive og entusiastiske mennesker, der gerne vil gøre en forskel for byens udsatte mennesker.Vi er både frivillige, praktikanter, jobtrænere, samfundstrænere og fastansatte som i fællesskab løser de daglige opgaver. Café Dagmar er et fri- og værested for socialt udsatte mennesker. Alle er velkommen på Café Dagmar

Choose Project Read More...