Alle børn har ret til at bestemme deres egen fremtid. Gennem uddannelse er det vores mål bekæmpe global fattigdom. Vi fokuserer på at løfte fra bunden og retter vores arbejde mod børn i verdens fattigste og mest katastroferamte områder.

Vi er en voksende organisation med mange forskellige projekter. Samlende for dem alle er en tro på, at alt vi gør, på længere sigt skal være økonomisk bæredygtigt og lokalt forankret. Når vi hjælper børn der er blevet adskilt fra deres forældre gennem krig og katastrofer, kæmper for kvinders ret til uddannelse og skaber adgang til uddannelse i fattige områder, sørger vi samtidig for, at den positive ændring understøttes af økonomisk vækst. Vores løsning er langsigtet og bliver så vidt muligt varetaget af lokale fra de samfund vi er engageret i. Det skaber tillid, stabilitet og bæredygtighed. Vi hjælper forældre med at skabe stabile indkomster, og vi hjælper lokalsamfund med at betale løn til lærer og vedligeholdelse af skoler gennem bl.a. teknisk rådgivning, frøudlån og landbrugslegater.

Investering i uddannelse er en investering i fremtiden.

13,325 kr.
Collected


2
Fundraisers

36
Donations