SMS Bangladesh? Yes, what does SMS really stand for? In fact, it's not entirely obvious either. The organization in Bangladesh is called "Social Motivation Service" and the school project itself is called "Saint Mathews Schools" - so SMS Bangladesh is just the easiest!

Education is the backbone of development work, SMS Bangladesh in Denmark is a support group that raises money for a school project in northeastern Bangladesh. We believe that good education is the foundation of a society's development.

The schools in Bangladesh want to help strengthen the local community through teaching and parenting. It is a great desire for teachers and school leadership to give northwestern Bangladesh a boost out of poverty by betting that children in this part of the country also become well educated and able to interfere in the social debate, thereby withdrawing the entire area from poverty.

In the long run, SMS Bangladesh, in cooperation with the parents, wants to promote:
1.Dialogue and cross-cultural understanding between the religious communities
2. Economic development - ie. promoting the financial independence of families 3.Eligibility - specifically to promote children's and women's rights
4.Health - especially for young people, reducing infant and maternal mortality
5. Environmentally sustainable and sustainable development
6.Global partnerships - cross-border collaboration and differences The schools are based on a Bangladeshi cultural heritage and basic Christian values such as equality and respect for fellow human beings.

Schools want to influence the local community and therefore enroll students from all walks of life. It gives the opportunity to involve the parents in the school board and thereby promote an understanding of democracy and equality. The schools absorb students from all religious faiths: Islam, Hinduism and Christianity, and thus promote friendship and dialogue among students and parents.

In Bangladesh, English is the most important language at university. Therefore, teaching is conducted as far as possible in English - with the exception of mother tongue education - in order to give the provincial children the opportunity to become familiar with the language and thus have the opportunity to take a higher education.


Dansk:
SMS Bangladesh?

Ja, hvad står SMS egentlig for? Det er faktisk heller ikke helt indlysende. Selve organisationen i Bangladesh hedder "Social Motivation Service" og selve skoleprojektet herunder hedder så "Saint Mathews Schools"- så SMS Bangladesh er bare det nemmeste!

Uddannelse er nemlig rygraden i udviklingsarbejde,

SMS Bangladesh i Danmark er en støttegruppe, som samler penge ind til et skoleprojekt i det nordøstlige Bangladesh. Vi tror på at god uddannelse er fundamentet for et samfunds udvikling. Skolerne i Bangladesh ønsker at være med til at styrke lokalsamfundet gennem undervisning og forældresamarbejde.

Det er et stort ønske for lærere og ledelse på skolerne at give det nordvestlige Bangladesh et løft ud af fattigdommen ved at satse på at børn også i denne del af landet bliver veluddannede og kan blande sig i samfundsdebatten og derved trække hele området med sig ud af fattigdom.

På den lange bane ønsker SMS Bangladesh i samarbejde med forældrene at fremme:
1.Dialog og tværkulturel forståelse imellem de religiøse samfund
2.Økonomisk udvikling - dvs. fremme familiernes økonomisk uafhængighed
3.Ligeberettigelse - særligt for at fremme børns og kvinders rettigheder
4.Sundhed - især for unge, så spædbørns- og moderdødelighed reduceres
5.Miljørigtig og bæredygtig udvikling
6.Globale partnerskaber - samarbejde på tværs af grænser og forskelle

Skolerne bygger på en bangladeshiske kulturarv og grundlæggende kristne værdier såsom ligeværd og respekt for medmennesker. Skolerne ønsker at påvirke lokalsamfundet og optager derfor elever fra alle samfundslag. Det giver nemlig mulighed for at involvere forældrene i skolebestyrelse og derigennem fremme forståelse for demokrati og ligeværd. Skolerne optager elever fra alle religiøse retninger: islam, hinduisme og kristendom, og er på den måde med til at fremme venskab og dialog blandt elever og forældre.

I Bangladesh er engelsk det vigtigste sprog på universitet. Derfor foregår undervisningen så vidt muligt på engelsk - med undtagelse af modersmålsundervisning - for netop at give provinsbørnene mulighed for at blive fortrolig med sproget og dermed få mulighed for at tage en videregående uddannelse.

9,850 kr.
Collected


1
Fundraisers

28
Donations