Red Barnet Ungdom er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder for en mere børnevenlig verden. Red Barnet Ungdoms mission er at styrke børn og unges livsglæde og trivsel gennem positive forandringer i det enkelte barns liv og at sikre børn og unges stemme i samfundet.

Red Barnet Ungdoms arbejde er bygget op om fire indsatsområder og om Børnekonventionens artikler der omhandler børn og unges ret til uddannelse, ret til fritid og ret til at blive hørt. Indsatsområder er asyl, antimobning, integration og international arbejde.
Red Barnet Ungdom er en del af børn og unges hverdagsliv og med vores ung-med-ung eller ung-med-barn relationer, møder vi børn og unge der hvor de er: I boligområder, på asylcentre, i sportsklubber, i hjemmet, på skoler og i udlandet.

Start en indsamling for at hjælpe arbejdet for børns rettigheder i Danmark og resten ar verdenen.

38,104 kr.
Collected


17
Fundraisers

67
Donations